Priser og satser

Nærmere informasjom om honorarsatser for
  • Dommere og funksjonærer
  • Kurslærer, eksaminator og mentor
  • Fakturainformasjon
  • Lisens
  • Kursavgift
finner du i dokumentet "Standardiserte satser og retninglinjer for utbetaling i ND" .
SD7A6087

Har du spørsmål?

Alexandra jobber som utdaningssansvarlig og hjelper deg gjerne!

Alexandra@danseforbundet.no
936 21 259