Paradans for klubb

Idrett og fysisk aktivitet er viktig for alle. Det er ekstra viktig å inkludere mennesker med en funksjonsnedsettelse, da mange tror de ikke kan delta/mestre aktiviteter på lik linje som funksjonsfriske - men det kan de!
Paradans er et begrep for dans som utøves parallelt og likeverdig med annen dans. Begrepet brukes om all dans for mennesker med en funksjonsnedsettelse. Dans er en perfekt aktivitet for mennesker med en funksjonsnedsettelse - det er sosialt, morsomt, utviklende og god trening.

Vi håper at mange av våre medlemsklubber tar oppfordringen med å skape danseglede for mennesker med en funksjonsnedsettelse.

 

Utlån av rullestoler
Paradansmidler
Tilrettelegging
Organisering i idrettslaget
Verdien for utøveren
Tips til oppstartsmøte med ny utøver
Klassifisering
Paraidrett.no
Halvor%20Owren%20-%20NIH%202

Har du spørsmål?

Halvor jobber som Klubb- og breddekonsulent og hjelper deg gjerne!

Halvor@danseforbundet.no
970 04 988