Logo-norges-danseforbund-hvit-2020
nif-logo-banner
language
menu
Trykk her for en oversikt over godkjente dommere i Norges Danseforbund.

For å sikre en kvalifisert bedømming i henhold til det som til enhver tid er akseptert nasjonal standard, skal det kun benyttes godkjente ND dommere, uansett konkurranse.
Dommere bookes og tildeles av det til enhver tid vedtatte organisasjonsledd – dette gjelder alle grener/seksjoner/regioner, herunder nasjonale og regionale rankingkonkurranser og norgesmesterskap.
For å være dommer i Norges Danseforbund må du:
  • Være medlem av en klubb i Norges Danseforbund
  • Gjennomført dommerutdannelse inkl. prøvedømming
  • Signert «Bestemmelser og etiske retningslinjer for dommere i Norges Danseforbund».
  • Deltatt på dommerseminar i sin gren minimum hvert 2. år
  • Betalt dommerlisens for inneværende år
Nasjonal dommerlisens følger kalenderår, dvs. deltagere på dommerseminaret godkjennes fra 1/1 påfølgende år og i en to-årsperiode (24 måneder). Nyutdannede dommere får imidlertid sin lisens direkte etter dommerseminaret dersom utdannelse og prøvedømming er gjennomført og godkjent. 
 
«Bestemmelser og etiske retningslinjer for dommere i Norges Danseforbund» gjelder for alle forbundets dommere, alle konkurranser uansett nivå og er retningsgivende. Dokumentet er publisert på forbundets hjemmesider under «Dokumenter».
 

Hoveddommer

Alle konkurranser skal ha en oppnevnt hoveddommer. Hoveddommer er forpliktet til å påse at arrangør, dommere og utøvere forholder seg til gjeldende reglement, bestemmelser og retningslinjer.
Det kreves hoveddommerutdannelse for å kunne være hoveddommer. Hoveddommer skal innløse dommerlisens årlig og delta på hoveddommerseminar annet hvert år.
 
Krav til alle dommere er fastsatt i «Rammeverk for dommerutdanning».
Honorar for dommere og regler for utbetaling er fastsatt i: «Standardiserte satser og retningslinjer for utbetaling i ND». Dokumentene er publisert på forbundets hjemmesider under «Dokumenter».