Forbundsting

Forbundstinget avholdes hvert andre år og er Norges Danseforbunds høyeste myndighet.
Her blir styrene for de neste 2 årene valgt samt lov- og regelendringsforslag behandlet. Neste forbundsting avholdes 8-9. juni 2024.
Forbundstinget 2024
Medlemsmøter 2024
Tingguide