Logo-norges-danseforbund-hvit-2020
nif-logo-banner
language
menu

VERDIARBEID

Norges Danseforbunds visjon er "Alle kan".


ND skal tilby dans til alle som har lyst til å lære seg å danse uavhengig av kjønn, alder, nivå og fysiske- og psykiske forutsetninger.


Norges Danseforbunds verdier er:
  • Respekt
  • Glede
  • Samhold
NDs verdier i praksis:
Danseglede innebærer at alle skal oppleve gleden ved å danse både på trening, under konkurranser og i sosiale sammenhenger. Danseglede skal vises og læres ved trening, kurs og konkurranser. Forbundet skal legge til rette for danseglede gjennom sin trenerutdanning, hvor trenerne skal lære hvordan de skal jobbe frem mestringsgleden hos utøvere gjennom respekt og samhold.

Klubbene og forbundet må tilstrebe seg å bygge en kultur der alle er velkomne, der de opplever samhørighet og samhold, der de blir respektert, og der medlemmene har lyst til å bidra til fellesskapets beste. Danseklubbene skal være et godt sted å være.
 

Økonomi som barriere og bærekraft

Informasjon om arbeidet til Norges Danseforbund rundt økonomi som barriere.

Økonomi som barriere og bærekraft

Informasjon om arbeidet til Norges Danseforbund rundt økonomi som barriere.

Varsling diskriminering og trakassering

Vi ønsker at du sier ifra om uetisk atferd som er i strid med våre verdier, svekker Norges Danseforbunds omdømme og/eller øvrige kritikkverdige forhold. Det skal være lav terskel for å varsle. Er du usikker? Da bør du varsle.

Varsling diskriminering og trakassering

Vi ønsker at du sier ifra om uetisk atferd som er i strid med våre verdier, svekker Norges Danseforbunds omdømme og/eller øvrige kritikkverdige forhold. Det skal være lav terskel for å varsle. Er du usikker? Da bør du varsle.

Veileder for håndtering av rasisme og og diskriminering

Norsk idrett har idrettsglede for alle som visjon, og NIFs formål er å arbeide for at alle mennesker gis mulighet til å utøve idrett ut fra sine ønsker og behov, og uten å bli utsatt for usaklig eller uforholdsmessig forskjellsbehandling.

Veileder for håndtering av rasisme og og diskriminering

Norsk idrett har idrettsglede for alle som visjon, og NIFs formål er å arbeide for at alle mennesker gis mulighet til å utøve idrett ut fra sine ønsker og behov, og uten å bli utsatt for usaklig eller uforholdsmessig forskjellsbehandling.

Barneidrett

Alle barn i norsk idrett skal tilbys et aktivitetstilbud innenfor trygge og stimulerende miljøer.

Barneidrett

Alle barn i norsk idrett skal tilbys et aktivitetstilbud innenfor trygge og stimulerende miljøer.

Politiattest

Norges Danseforbund krever fremvisning av politiattest uten anmerkninger fra alle personer over 15 år som utfører oppgaver som innebærer et ansvars- eller tillitsforhold overfor mindreårige eller personer med utviklingshemming.

Politiattest

Norges Danseforbund krever fremvisning av politiattest uten anmerkninger fra alle personer over 15 år som utfører oppgaver som innebærer et ansvars- eller tillitsforhold overfor mindreårige eller personer med utviklingshemming.

Antidoping Norge

Norges Danseforbund sitt arbeid med antidoping i norsk dans.

Antidoping Norge

Norges Danseforbund sitt arbeid med antidoping i norsk dans.

Inkludering

Norges Danseforbund ønsker å bidra til mangfold i dansen, hvor alle barn og unge som ønsker å delta skal få muligheten.

Inkludering

Norges Danseforbund ønsker å bidra til mangfold i dansen, hvor alle barn og unge som ønsker å delta skal få muligheten.
SD7A6073

Har du spørsmål?

Halvor jobber som organisasjonsansvarlig og hjelper deg gjerne!

Halvor@danseforbundet.no
+47 970 04 988