Medlems­organisasjoner

Norges Danseforbund er medlem av Norges Idrettsforbund (NIF) og har medlemskap i fire internasjonale forbund (se under). Disse fire internasjonale organisasjonene er førende for regelverk og avvikling av sine respektive konkurranser og mesterskap. I tillegg til de grenspesifikke internasjonale forbundene skal Norges Danseforbund til enhver tid forholde seg til GAISF (Global Association of International Sports Federations). 
 
Norges Idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF)
World DanceSport Federation (WDSF)
World Rock'n'Roll Confederation (WRRC)
International Dance Organization (IDO)
World Baton Twirling Federation (WBTF)