Hovedstyret, seksjoner og komiteer

Her finner du en oversikt over våre styrer og utvalg for perioden 2022 - 2024.
Styrer og komiteer blir valgt og/eller oppnevnt under forbundstinget som avholdes annenhvert år.
Alle tillitsvalgte i Norges Danseforbund sine styrer og komiteer har gratis inngang på konkurranser arrangert i regi av forbundet eller en av ND`s medlemsklubber.

Neste forbundsting avholdes 8.-9. juni 2024.
Hovedstyret
Seksjonen for freestyle, performing arts og disco
Seksjonen for swing, salsa og linedance
Seksjonen for sportsdans
Seksjonen for street styles
Landslagskoordinator - Breaking
Teknisk komité for sportsdrill
Ungdomsutvalget
Akademiet
Lovutvalget
Sanksjonsutvalget
Ankeutvalget
Kontrollutvalg
Valgkomiteer