Spillemidler til anlegg

Det er mulig å søke om tilskudd til bygging av nye idrettsanlegg og til rehabilitering av eksisterende idrettsanlegg. HER finner du mer informasjon om hvordan søke.
Spillemidler til utstyr (utstyrsordningen)