DOKUMENTER

Konkurranser og reglement

Konkurransereglement

Se alle

Arrangere konkurranse

Se alle

Trener og dommer

Se alle

Mesterskapsmedaljer

Se alle

Antidoping

Se alle

Kongepokal

Se alle

Lov og organisasjon

Lover for Norges Danseforbund

Se alle

Strategiplan 2022-2026

Se alle

Handlingsplan paradans 2022-2026

Se alle

Organisasjonshåndbok

Se alle

Årshjul

Se alle

Forbundsting

Se alle

Medlemsmøter

Se alle

Beretninger og årsregnskap

Se alle

Møtereferater

Referat Hovedstyret

Se alle

Referat Sportsdans

Se alle

Referat Freestyle, Disco og Performing Arts

Se alle

Referat Swing, Salsa og Linedance

Se alle

Referat Street styles

Se alle

Referat Sportsdrill

Se alle

Referat Region Midt

Se alle

Referat Region Vest

Se alle

Referat Region Øst

Se alle

Referat Akademiet

Se alle

Satser, Honorar og Utbetaling

Honorarsatser og Retningslinjer for utbetaling

Se alle

Skjema og rapporter

Rapport og skjemabank

Se alle

Annet

Sportsdans dokumenter

Se alle

Sportsdrill dokumenter

Se alle

Freestyle / IDO dokumenter

Se alle

Nyhetsbrev arkiv

Se alle

Utdanning

Se alle

Andre dokumenter

Se alle

PASSORDBESKYTTET DOKUMENTLISTER

Pensum Trener 1 Performing Arts - for kursdeltaker

Pensum Trener 1 Performing Arts - for kursdeltaker

Pensum Trener 1 FDJ - for kursdeltaker

Pensum Trener 1 FDJ - for kursdeltaker

Pensum D2 Sportsdrill - for kursdeltaker

Pensum D2 Sportsdrill - for kursdeltaker