Logo-norges-danseforbund-hvit-2020
nif-logo-banner
language
menu

Samordnet rapportering

Samordnet rapportering er pliktig rapportering av medlemsopplysninger og organisasjonsopplysninger til Norges Danseforbund og Norges Idrettsforbund i hht forskrift om idrettens medlems- og organisasjonsregister. Alle danseklubber skal rapportere sine medlemstall/aktivitetstall pr. 31.12.24 innen 30. april 2025. 

På lik linje med fjoråret så er søknad om momskompensasjonen for varer og tjenester en del av samordnet søknad og rapportering.

Samordnet søknad og rapportering åpner 1. april i KlubbAdmin (Start Samordnet rapporteringen her).

Det kan også være nyttig å se på videogjennomgagen nederst på siden.
Hva skal rapporteres?
  • Medlemstall og antall aktive medlemmer i ulike grener og antall paradansutøvere.
  • Oppdatere styre og verv (etter årsmøte er gjennomført).
  • Laste opp signert årsmøteprotokoll (etter årsmøte er gjennomført).
  • Registrere momskompensasjonen (krever registrering i frivillighetsregisteret).
  • Registrere barneidrettsansvarlig og politiattestansvarlig.
Hvorfor er Samordnet Rapportering viktig?
  • Registeringen skal reflektere aktiviten i Norges Danseforbund riktig.
  • Registeringen gir grunnlag for økonomiske tildelinger til klubber, seksjoner, regioner og forbund.
  • Registeringen gir verdifull informasjon til organisasjonen som gjør at vi kan følge opp klubbene bedre.
  • Registeringen er avgjørende for at seksjoner/teknisk komite kan tilby breddeprosjekter til klubbene.
  • Registeringen bidrar til å muliggjøre fellesgoder som; ALLE MED-midler, paradansmidler og gratis nettsider. 
NB! Norges Danseforbund sin støtte avhenger av at medlemmene registreres som aktive i våre grener. Medlemmer som er aktive i flere dansegrener skal registreres i de ulike grenene. Danser medlemmet eksempelvis både Swing og Sportsdrill skal medlemmet registeres som aktivt i begge grener.

Blir det dyrere for klubben (økt Forbundskontingent) ved å registere medlemmene som aktive i flere dansegrener?
Majoriteten av danseklubber som er medlem i Norges Danseforbund er særidrettsklubber. Det vil si at disse mottar en Forbundskontingent basert på medlemstall, og ikke aktive medlemmer. Det vil derfor ikke medføre en forhøyet Forbundskontingent.

Skal klubben innrapporte dansere i aldersgruppen 0-5 år?
Ja, ALLE medlemmer skal innrapporteres. Selv om klubben ikke mottar lokale aktivietsmidler (LAM) for denne målgruppen skal medlemmene innrapporteres. Dette vil ikke medføre en forhøyt Forbundskontingent, da grunnlaget her er fra 6 år og oppover. 
Krav om valg av medlemssystem
Hvordan legge til flere flere dansegrener i klubben?
Hva er medlem og hva er et aktivt medlem?
Styre og ledelse
Roller - herunder politiattestansvarlig og barneidrettsansvarlig
Momskomensasjon
SD7A6073

Har du spørsmål?

Halvor jobber som organisasjonsansvarlig og hjelper deg gjerne!

Halvor@danseforbundet.no
+47 970 04 988