For hoveddommer

Hoveddommeren skal være kjent med samtlige grenspesifikke nasjonale og internasjonale konkurransereglement samt andre relevante Norges Danseforbunds forskrifter og retningslinjer:
  • NIFs Bestemmelser om barneidrett
  • NDs Arrangørhåndbok
  • NDs Sanksjonsreglement
  • Bestemmelser og etiske retningslinjer for dommere i Norges Danseforbund.
  • Andre relevante reglement og retningslinjer. 
FDJ/IDO - relevante dokumenter
Sportsdans - relevante dokumenter
Swing - relevante dokumenter
AKS%20headshot%20BW%20closer

Har du spørsmål?

Alexandra jobber som utdaningssansvarlig og hjelper deg gjerne!

Alexandra@danseforbundet.no
936 21 259