Logo-norges-danseforbund-hvit-2020
nif-logo-banner
language
menu

Barneidrett er idrettsaktivitet for barn til og med det året de fyller 12 år. Idrettens barnerettigheter gjelder for alle barn, uten forskjellsbehandling og uten hensyn til barnet og dets foreldres kjønn, etniske bakgrunn, livssyn, seksuell orientering, vekt, fysiske utvikling og funksjonshemning.

 

Barn er barn, og ikke små voksne. Idrettsaktiviteten og konkurransene skal derfor utvikles og tilpasses for barn, slik at de oppmuntres til å lære nye ting og blir motiverte til å fortsette med idrett lengst mulig.

Idrettens barnerettigheter
Bestemmelser om barneidrett
Norges Danseforbund sine presiseringer av Bestemmelser om barneidrett
Retningslinjer for publisering av bilder og film/streaming
Barneidrettsansvarlig i klubb
Politiattest
Olympiatoppens 9 anbefalinger om hvordan være en god idrettsforelder
Varslingskanal