Forbundskontigent

Som medlemsklubb i Norges Danseforbund betaler klubben en årlig medlemskontingent (forbundskontingent) til Norges Danseforbund som inkluderer en rekke fordeler. 
Ordinære idrettslag/ klubb
Klubben betaler en medlemskontingent tilsvarende 100 kr pr enkeltmedlem fra 6 år og oppover (forbundskontingent) til Norges Danseforbund. For fleridrettslag tar tellingen utgangspunkt i klubbenes aktivitetstall (ikke medlemstall).

Studentidrettslag
Som studentidrettslag faktureres dere for en fast forbundskontingent på 3000 kr per år.

Forbundskontingenten betales etterskuddsvis hvert år basert på samordnet rapportering, via faktura. Medlemsskapet inkluderer en rekke fordeler: kvalitetsikrede trenere og dommere, forsikring, deltagelse på konkurranser og workshops. De kan du lese mer om her.
Bakgrunn
Endring fra 01.01.2019
Samordnet Rapportering
Fakturering av forbundskontingent