Anlegg

Norges Danseforbund jobber for at aktiviteten til våre klubber skal kunne utøves i gode og trygge omgivelser i egnede lokaler og anlegg tilpasset for danseaktivitet. Under finner du nyttig informasjon vedrørende anlegg. 
Treningstid i kommunale anlegg
Gode Idrettsanlegg
Spillemidler til anlegg
Momskompensasjon ved bygging av idrettsanlegg
Norges Danseforbunds anleggsstrategi 2020-2022
Annen nyttig informasjon
Halvor%20Owren%20-%20NIH%202

Har du spørsmål?

Halvor jobber som Klubb- og breddekonsulent og hjelper deg gjerne!

Halvor@danseforbundet.no
970 04 988