Anlegg

Norges Danseforbund jobber for at aktiviteten til våre klubber skal kunne utøves i gode og trygge omgivelser i egnede lokaler og anlegg tilpasset for danseaktivitet. Under finner du nyttig informasjon vedrørende anlegg. 
Treningstid i kommunale anlegg
Gode Idrettsanlegg
Spillemidler til anlegg
Momskompensasjon ved bygging av idrettsanlegg
Norges Danseforbunds anleggsstrategi 2020-2022
Annen nyttig informasjon