Deltager

I 2018 innførte Danseforbundet nye rutiner for påmeldinger gjeldende alle arrangører av konkurranser i Norges Danseforbund. Det elektroniske påmeldingssystemet (deltager.no) kommuniserer med forbundets nettsider og terminlister.

Her finner du informasjon tilknyttet denne løsningen.
Priser
Innlogging for arrangører
Brukernavn og passord
Bruke Deltager i egen klubb?