Varsling diskriminering og trakassering

Norges Danseforbund og Norges Idrettsforbund har NULLTOLERANSE for hver en form for diskriminering og trakassering. Dette betyr at det alltid skal reageres på slike handlinger.
 

Les den nye resolusjonen fra NIFs ledermøte 2022: Norsk Idrett skal være fri for netthets og mobbing

Nulltoleranse for trakassering, diskriminering og overgrep

Seksuell trakassering og overgrep skal ikke skje i idretten, og er i direkte strid med idrettens visjon om idrettsglede for alle. Likevel vet vi at seksuell trakassering og overgrep skjer i idrettssammenheng, ofte uten at det blir rapportert, håndtert eller reagert på.
 

 

Varsling - Mitt varsel
Varslingskanal
Varslingsrutiner
Retningslinjer
Mer informasjon
Filmen #starttotalk viser hvor vanskelig det kan være for idrettsbarn å si ifra om seksuell trakassering. Norges Idrettsforbund deltar aktivt i Europarådets arbeid mot seksuell trakassering og overgrep i idretten. Film: Europarådet