Barne- og ungdomsidrett

Barneidrett er idrettsaktivitet for barn til og med det året de fyller 12 år. Idrettens barnerettigheter gjelder for alle barn, uten forskjellsbehandling og uten hensyn til barnet og dets foreldres kjønn, etniske bakgrunn, livssyn, seksuell orientering, vekt, fysiske utvikling og funksjonshemning.

Ungdomsidrett er idrettsaktivitet for ungdom i alderen 13-19 år. Norges Danseforbund og norsk idrett jobber for at flest mulig ungdom er aktive i idrettslaget lengst mulig – som utøvere, trenere, dommere, styremedlemmer, ledere og frivillige. 
Bestemmelser om barneidrett
Idrettens barnerettigheter
Barneidrettsansvarlig
Ungdomsidrett
Hvordan arrangere konkuranser?
SD7A6114

Har du spørsmål?

Janne jobber som sportssjef og hjelper deg gjerne!

Janne@danseforbundet.no
991 68 577