Sportsdans

Standard og latin, også kjent som sportsdans eller selskapsdans er pardanser med stor fokus på konkurranseaktivitet. Viktige momenter er stil, teknikk og utførelse

Start din danseklubb