Klubbdrift

Alle medlemsklubber i Norges Danseforbund kan få kurs og veiledning gjennom forbundet og/eller Idrettskretsene.

Klubbhåndboka

En klubbhåndbok skal svare på de viktigste spørsmålene om klubben.

Klubbhåndboka

En klubbhåndbok skal svare på de viktigste spørsmålene om klubben.

Klubbesøk

Ønsker din klubb besøk av Norges Danseforbund? Vi kommer gledelig på besøk for å kartlegge klubbens behov.

Klubbesøk

Ønsker din klubb besøk av Norges Danseforbund? Vi kommer gledelig på besøk for å kartlegge klubbens behov.

Personvern

Vi tar personvern på alvor og er opptatt av å ivareta personvernlovgivningen slik at vi ivaretar personopplysningenes integritet, tilgjengelighet og konfidensialitet.

Personvern

Vi tar personvern på alvor og er opptatt av å ivareta personvernlovgivningen slik at vi ivaretar personopplysningenes integritet, tilgjengelighet og konfidensialitet.

Politiattest

Norges Danseforbund krever fremvisning av politiattest uten anmerkninger fra alle personer over 15 år som utfører oppgaver som innebærer et ansvars- eller tillitsforhold overfor mindreårige eller personer med utviklingshemming.

Politiattest

Norges Danseforbund krever fremvisning av politiattest uten anmerkninger fra alle personer over 15 år som utfører oppgaver som innebærer et ansvars- eller tillitsforhold overfor mindreårige eller personer med utviklingshemming.

Nyttige verktøy for smart klubbdrift

Norges Idrettsforbund har utarbeidet en rekke nyttige verktøy for smart klubbdrift som vi anbefaler at alle våre klubber benytter seg av.

Nyttige verktøy for smart klubbdrift

Norges Idrettsforbund har utarbeidet en rekke nyttige verktøy for smart klubbdrift som vi anbefaler at alle våre klubber benytter seg av.

Antidoping

Norges Danseforbund har et tett samarbeid med Antidoping Norge. ADNO arbeider for ren trening og like muligheter.

Antidoping

Norges Danseforbund har et tett samarbeid med Antidoping Norge. ADNO arbeider for ren trening og like muligheter.