Flere tilskuddsordninger

Idrettens støtteordninger
Lokale aktivitetsmidler
Kommunale tilskuddsordninger
Spillemidler til utstyr (utstyrsordningen)
Oppstart og utviklingsstøtte til Allidrett for barn og ungdom
Fond og stiftelser