Aktivitetslederkurs: Barnedans

Barnedanstreneren anbefales til alle som trener barn i alderen 3 til 13 år uavhengig av dansestil.

Aktivitetslederkurset har fokus på barnedans og skal gi kunnskap og trygghet til å drive variert danseaktivitet for barn under 13 år. Kurset tar for seg aktiviteter som utvikler hele barnet (fysisk, motorisk, psykisk og sosialt). Deltakere får innføring i pedagogiske ferdigheter som er avgjørende for barns utvikling.

Kurset er en naturlig start på Norges Danseforbunds trenerutdanning og gir teoretisk og praktisk opplæring i hvordan man leder barnedansklasser.

 • Aldergrense: Året du fyller 15 år
 • Gir sertifisering som aktivitetsleder i barnedans
 • Kurset går over en helg og består av 15 timer teori og praksis med kurslærer og 1 time med e-læring som skal gjennomføres før kursstart
 • Vurdering: avsluttende gruppeoppgave

For å få autorisasjon som Aktivitetsleder i barnedans må deltakerne ha:

 • Gjennomført aktuelle kurs og bestått gruppeoppgave
 • Gjennomført 15 timer praksis - Praksisskjema finner du HER
 • Deltatt på minimum 80% av utdanningen
 • Gjennomført E-læringsmodul - "Barneidrettens verdigrunnlag"

Modulen "Barneidrettens verdigrunnlag" (E-læring) er obligatorisk og skal gjennomføres før første kursdag, slik at alle har et felles utgangspunkt. Man lagrer elektronisk/skriver selv ut kursbeviset etter fullført modul. Kursbevis for E-læringsmodulen framlegges for kurslærer.

Krav til praksis: 15 timer relevant praksis i en klubb.

Det betyr at du som kursdeltaker må oppfylle praksiskravet på 15 timer før du blir autorisert som Aktivitetsleder i Barnedans.

Kursdeltakeren loggfører alle praksistimer på ND's praksisskjema. En time defineres som 45 minutter. Skjema skal fylles ut korrekt, ved mangel blir det sendt i retur. Det skal oppgis dato og beskrivelsen for hver time samt signeres av kursdeltakeren og en overordnet. Som overordnet kan du bruke klubbleder, sportsligleder eller hovedtrener i klubben. Du er selv ansvarlig for å informere vedkommende om retningslinjer for godkjenning.

Praksisskjema sendes som et skannet PDF-dokument på e-post til ND's utdanningsansvarlig innen 6 måneder etter at kurset er gjennomført. Tidligere praksis (som er gjennomført før kursstart) kan godkjennes, men må kunne dokumenteres.

Det er kursdeltakerens ansvar å få bekreftet at riktig utfylt skjema har blitt mottatt og godkjent av forbundets utdanningsansvarlig.

Dette skjemaet finner du også under dokumenter: Praksisskjema for Utdanning

Etter å ha bestått alle delkurs og gjennomført praksis blir man godkjent som Aktivitetsleder i Barnedans og får kursbevis for dette.

Teoretisk innhold

 • Miljøet i barnedansen
 • Trener/aktivitetslederrollen
 • Hva er en god treningsøkt for barn?
 • Dans og musikklære
 • Danselek for de yngste
 • Øvelsesbank
 • Avsluttende gruppeoppgave

Kurset har fokus på barnedans, fra de aller yngste på 2-3 år til 13 år.

Etter kurset skal deltakeren ha kjennskap til følgende:

 • Ha kjennskap til mål, sentrale retningslinjer og miljøets betydning for barnedansen
 • Vite hva dans knyttet til barns utvikling, behov og forutsetninger innebærer
 • Vite hvordan man bør opptre overfor barn for at de skal føle trygghet, mestring og dermed trivsel i dansemiljøet
 • Ha kjennskap til et utvalg øvingsaktiviteter i dans som er motiverende og gir læring i danseferdigheter
 • Kunne organisere, sette i gang og lede aktivitetene slik at det blir orden, flyt og trivsel for barna
 • Kunne lede aktiviteter på en måte som gir variasjon og høyt aktivitetsnivå samtidig som barna opplever glede og mestring

Eksamensform: Gruppeoppgave

Norges Danseforbund arrangerer 2-3 datofestede aktivitetslederkurs i løpet av året, som er åpne for alle medlemmer i ND. Se kurskalender www.danseforbundet.no

I tillegg er det mulig å bestille et Aktivitetslederkurs i Barnedans hjem til klubben deres.

---------------------------------------------

Bestill-hjem-kurs

Bestill-hjem-kurs innebærer at dere kan arrangere Aktivitetslederkurs i barnedans i deres klubb i samarbeid med Norges Danseforbund og våre kursinstruktører.

Kurspris er kr. 12.000. Reiseutgifter til instruktøren kommer i tillegg.

Beløpet faktureres i etterkant fra forbundet.

Forutsetninger for gjennomføring av bestill-hjem-kurs

 • Det anbefales å være minimum 10 deltakere for å gjennomføre kurset.
 • Kurset skal være åpent for alle medlemmer i Norges Danseforbund. Deltakere som ikke er medlem av arrangørklubb betaler deltakeravgift (kr. 500,-), som går til dekning av hele/deler av kursprisen.
 • Påmelding skjer via forbundets hjemmesider. Arrangør vil få en egen link til påmelding for klubbens medlemmer.
 • Klubben stiller med egnede kurslokaler. Det innebærer dansesal, pulter og stoler for deltakere og prosjektor med tilkoblingsmulighet av PC/Mac.

Ønsker klubben din å bestille kurs?

Ta kontakt med utdanningsansvarlig i Norges Danseforbund

Du kan kontakte meg om kurs og utdanning