Trygge barn i idretten

Alle barn i norsk idrett skal tilbys et aktivitetstilbud innenfor trygge og stimulerende miljøer. Du som er trener eller leder i et idrettslag står i en unik posisjon til å være en god rollemodell og en trygg voksen i mange barns liv. Spesielt for de barna som mangler andre voksenrelasjoner.
Norges Idrettsforbund har utarbeidet en brosjyre med fokus på å bry seg, der det også er tips og råd til hvordan man går frem hvis man er bekymret for et barn. Siste oppdaterte barneidrettsbestemmelser for Norges Danseforbund er til enhver tid publisert i «Arrangørhåndboken»

Brosjyre for Trygge barn i idretten
For mer informasjon om Barneidrett fra Norges Idrettsforbunds sider, trykk her.