Trener 2

Trener 2 skal sikre en helhetlig forståelse av trenings prosessen og ivareta utøvernes behov i et sosialt, spennende og trygt miljø.

Hvem passer kurset for:

Målgruppen er trenere med erfaring fra begynnernivå, som ønsker å videreutvikle seg og få kunnskap og kompetanse til å trene dansere på et viderekommende nivå.

 • Aldersgrense: Året du fyller 18 år.
 • Delkurs 1 og 2 er felles for alle.
 • Delkurs 3 og 4 er grenspesifikke. (Antall helger er avhengig av valgt dansegren)
 • 75 timer praksis - Praksisskjema
 • Deltakeren må være autorisert Trener 1 eller ha annen relevant utdannelse

Klikk her for KURSPLAN for TRENER 2

Felles delene 1 og 2 består av 30 timer undervisning med E-læring/selvstudie og er obligatoriske for alle deltakere uavhengig av hvilke dansegrener de ønsker å spesialisere seg i.

De grenspesifikke delkursene der deltakeren velger dansegren vil være på minimum 35 timer i alle grener.

Delkurs 1: Trenerrollen, Pedagogikk og Sunn danseidrett.

 • Trenerrollen og pedagogikk
 • Coaching som metode
 • Klubbtreneren
 • Integrering/inkludering
 • Idretts-ernæring
 • Spiseforstyrrelser
 • Anti-doping

Delkurs 2: Treningslære, planlegging og skadefri danseidrett.

 • Treningslære, anatomi og fysiologi
 • Idrettskader og skadeforebygging
 • Treningplanlegging
 • Aldersrelatert trening med fokus på utholdenhet, styrke og hurtighet

E-Læring: (Best læringsutbytte hvis den gjennomføres før kursstart)

Delkurs 3: Dans og musikklære.

 • Tema avhenger av valgt dansegren.

Delkurs 4: Koreografi og instruksjon i praksis.

 • Tema avhenger av valgt dansegren.

Vurdering og eksamen

 • Teoretisk eksamen fra delkurs 1 – 2
 • Fagprøve i valgt dansegren som graderes: Ikke bestått, Akseptabelt, Bra eller Meget bra.
 • Praksiskrav: 75 timer relevant praksis på viderekommende nivå.

For å få autorisasjon som Trener 2 må deltakerne ha:

 • Gjennomført og bestått alle aktuelle kurs og eksamener (4 delkurs og E-Læring)
 • Deltatt på minimum 80% av utdanningen
 • Gjennomført NIFs E-lærings moduler
 • Gjennomført 75 timer relevant praksis

Krav til praksis: 75 timer relevant praksis i en klubb.

Det betyr at du som kursdeltaker må oppfylle praksiskravet på 75 timer før du får tildelt Trener 2 kompetansen og blir autorisert som Trener 2.

Relevant praksis betyr at deltakeren har vært ansvarlig/vært assistent for trening av utøvere i den aktuelle grenen på viderekommende nivå (ikke barnedans/nybegynner).

Kursdeltakeren loggfører alle praksistimer på ND's praksisskjema. En time defineres som 45 minutter. Skjema skal fylles ut korrekt, ved mangel blir det sendt i retur. Det skal oppgis dato og beskrivelsen for hver time samt signeres av kursdeltakeren og en overordnet. Som overordnet kan du bruke klubbleder, sportsligleder eller hovedtrener i klubben. Du er selv ansvarlig for å informere vedkommende om retningslinjer for godkjenning.

Praksisskjema sendes som et skannet PDF-dokument på e-post til ND's utdanningsansvarlig innen 6 måneder etter at kurset er gjennomført. Tidligere praksis (som er gjennomført før kursstart) kan godkjennes, men må kunne dokumenteres.

Det er kursdeltakerens ansvar å få bekreftet at riktig utfylt skjema har blitt mottatt og godkjent av forbundets utdanningsansvarlig.

Dette skjemaet finner du også under dokumenter: Praksisskjema for Utdanning

Etter å ha bestått alle delkurs og gjennomført praksis blir man godkjent som Trener 2 og får kursbevis for dette.

Norges Danseforbund har for tiden Trener 2 i følgende grener:

 • Freestyle/discojazz & disco
 • Sportsdans
 • Boogie Woogie
 • Folkeswing
 • Sportsdrill