Trener 1

Kurset skal gi en innlæring av grunnleggende tekniske ferdigheter samt utvikle fysiske, psykiske og sosiale egenskaper for utøvere på et begynnernivå

Hvem passer kurset for:

Aktivitetsledere, nåværende og tidligere aktive utøvere, ungdommer, voksne og foreldre med kjennskap til idrett som ønsker å bli trenere for utøvere på begynnernivå (barn, ungdommer og/eller voksne).

 • Aldersgrense: Året du fyller 16 år.
 • Består av totalt 3 delkurs. (45 timer fordelt på 2/3 helger)
 • Delkurs 1 er felles for alle.
 • Delkurs 2 og 3 er grenspesifikt
 • 45 timer praksis - Praksisskjema

Klikk her for KURSPLAN for TRENER 1

Delkurs 1: Dansetreneren. 15 timer + E-læring

 • Idrettens organisering
 • Trenerrollen og pedagogikk
 • Aldersrelatert trening
 • Treningslære og treningsplanlegging
 • Idrettens barnerettigheter
 • Idrett uten skader
 • Idrett for funksjonshemmede
 • Førstehjelp

E-Læring

Delkurs 2: Dans, musikklære og koreografi i valgt dansegren.

 • Dans
 • Musikklære
 • Koreografi

Delkurs 2 har fokus på det grunnleggende i dans, musikklære og koreografi på begynnernivå i valgt dansegren. Man blir i stand til å lære bort grunnleggende tekniske ferdigheter. Kurset gir deg teoretisk og praktisk kunnskap til å kunne planlegge å gjennomføre treningsøkter/timer for grupper på begynnernivå.

Delkurs 3: Instruksjon i praksis, og eksamen i valgt dansegren.

 • Instruksjon i praksis
 • Praktisk eksamen/fagprøve

På Delkurs 3 får man praktisert kunnskapen fra delkurs 1 og 2 som trener. Deltakeren får øvd seg i trenerrollen gjennom instruksjon i praksis. Man lærer mest av å praktisere, og i dette kurset får en erfaring i å planlegge, gjennomføre og evaluere dansetimer.

Eksamen er fagprøve i valgt dansegren.

For å få autorisasjon som Trener 1 må deltakerne ha:

 • Gjennomført og bestått aktuelle kurs og eksamener (3 delkurs + E-læring)
 • Gjennomført 45 timer praksis
 • Deltatt på minimum 80% av utdanningen
 • Gjennomført E-læringsmodul - "Barneidrettens verdigrunnlag"

Krav til praksis: 45 timer relevant praksis i en klubb.

Det betyr at du som kursdeltaker må oppfylle praksiskravet på 45 timer før du får tildelt Trener 1 kompetansen og blir autorisert som Trener 1.

Kursdeltakeren loggfører alle praksistimer på ND's praksisskjema. En time defineres som 45 minutter. Skjema skal fylles ut korrekt, ved mangel blir det sendt i retur. Det skal oppgis dato og beskrivelsen for hver time samt signeres av kursdeltakeren og en overordnet. Som overordnet kan du bruke klubbleder, sportsligleder eller hovedtrener i klubben. Du er selv ansvarlig for å informere vedkommende om retningslinjer for godkjenning.

Praksisskjema sendes som et skannet PDF-dokument på e-post til ND's utdanningsansvarlig innen 6 måneder etter at kurset er gjennomført. Tidligere praksis (som er gjennomført før kursstart) kan godkjennes, men må kunne dokumenteres.

Det er kursdeltakerens ansvar å få bekreftet at riktig utfylt skjema har blitt mottatt og godkjent av forbundets utdanningsansvarlig.

Praksiskjemaet finner du også under dokumenter: Praksisskjema for Utdanning

Etter å ha bestått alle delkurs og gjenomført praksis blir man godkjent som Trener 1 og får kursbevis for dette.

Norges Danseforbund har Trener 1 i følgende grener:

 • Freestyle/discojazz & disco
 • Sportsdans
 • Swing
 • Hip hop
 • Line Dance
 • Salsa
 • Sportsdrill