Logo-norges-danseforbund-hvit-2020
nif-logo-banner
language
menu

Velkommen til årsmøte i Danseregion Nord-Norge

calendar2
Publisert 26.apr.2019
pen2
Endret 25.jan.2021
ledersamling

Vi inviterer alle danseklubben tilknyttet Norges Danseforbund Region Nord til årsmøte i Tromsø, søndag 28. april i Grønnegata 32. (Lokalene til Tromsø Salsaklubb) Møtelokalene ligger midt i Tromsø sentrum, med 2 min til hotell/restauranter.

Saker som klubbene ønsker å ta opp på årsmøtet må meldes skriftlig inn til styret på epost: drnn@dansing.no innen

Årsmøtedokumentene er publisert under dokumenter på www.danseforbundet.no

søndag 14. april kl 12.00.

Vanlige årsmøtesaker vil bli tatt opp.

1. Godkjenne de stemmeberettigede.

2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.

3. Velge dirigent(er), referent (er) samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen.

4. Behandle særkretsens årsberetning.

5. Behandle særkretsens regnskap i revidert stand.

6. Behandle forslag og saker.

7. Fastsette medlemskontingent.

8. Behandle særkretsens budsjett.

9. Foreta følgende valg:

a) Nestleder

b) 2 styremedlem og 3 varamedlem

c) Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan, jf. pkt. 9.

d) 2 revisorer

e) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett

f) Valgkomité med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte

Med vennlig og danseglad hilsen Gunnar Albrigtsen

Leder, Norges Danseforbund Region Nord

Telefonnummer: 405 13 810