Logo-norges-danseforbund-hvit-2020
nif-logo-banner
language
menu

To gledelige nyheter for idrettslag

calendar2
Publisert 21.okt.2020
pen2
Endret 13.apr.2021

Kjære dansevenner,

Norges Danseforbund, i samarbeid med Norges Idrettsforbund jobber stadig med modernisering og her kommer de to nyeste endringene:
 • "Enklere Idrettslag" er nå live
 • Forenklet forskrift om navn på idrettslag

Enklere idrettslag

Norges Idrettsforbund lanserer denne uken løsningen Norges Danseforbund har jobbet for i lang tid. Arbeidet til arbeidsgruppen, der vi var representert, ble levert NIF våren 2020.

Vi håper dette vil bidra til at vi får inn flere nye klubber og at hverdagen til eksisterende mindre klubber blir lettere.

Det innføres nå en prøveordning der det åpnes for en forenklet tilknytning til norsk idrett gjennom å kunne benytte en enklere lovnorm for idrettslag. Hensikten med ordningen er at det skal være enklere for mindre idrettslag å drive organisert idrett og å være medlem av norsk idrett.

Hvem kan benytte lovnormen for enklere idrettslag?
Lovnormen for enklere idrettslag kan benyttes av idrettslag/klubber som har mellom 10 og 75 medlemmer og en brutto omsetning på under kr 250 000. Ordningen gjelder for både nye og eksisterende idrettslag som tilfredsstiller kravene. Ordningen medfører følgende lempninger i krav til idrettslaget:
 • Kun krav om tre styremedlemmer
 • Ikke krav om kontrollutvalg eller valgkomité
 • Styret kan beslutte organisering av grupper og ev. forsikringer
 • Begge kjønn skal være representert i styret
 • Forvaltningsrevisjonen overlates til årsmøtet og er basert på rapportering fra styret
 • Kontrollkomiteens ordinære virksomhet, blant annet kontroll av styrets disposisjoner, overlates årsmøtet. Dette innebærer at styreprotokoller m.m. på oppfordring må gjøres tilgjengelige for årsmøtet
HER kan dere lese mere om Enklere Idrettslag og hvordan dere kan komme i gang med ordningen. Merk at innmelding av nye idrettslag/ klubber fortsatt skjer til tilhørende idrettskrets. Vi bistår dere gjerne med å sette dere i kontakt med riktig person i deres idrettskrets. Send oss en mail på michelle@danseforbundet.no.


Forskrift om navn på idrettslag

På idrettsstyremøte 15. oktober ble det vedtatt en ny forskrift om navn på idrettslag (se under). Endringene i den nye forskriften innebærer at det er større adgang til å benytte engelske ord i navnet enn det har vært tidligere. I tillegg vil det bli oppnevnt en navnegruppe som skal sikre lik praksis.

Norges Danseforbund har vært en pådriver for å få endret forskriften om navn på idrettslag/klubb for at det skal bli enklere å få godkjent også utenlandske navn.

Sak 110, NIFs styremøte 15.oktober 2020:

Forskrift om navn på idrettslag
 • Forskrift fra 2003
 • Revisjon har vært etterspurt fra organisasjonen
 • Styret har vedtatt ny forskrift
 • Endringer:
  • Større adgang til å benytte engelske ord i navnet
  • Ny prosess ved godkjenning av navn:
   • Navnegruppe for å sikre lik praksis
   • Klageadgangen fjernes