Seksjon for Urbane stiler endrer navn til seksjon for street styles.

calendar2
Publisert 22.jun.2021
pen2
Endret 15.jul.2021

Det har det siste året pågått en prossess for å endre navnet på seksjonen for urbane stiler ettersom begrepet er stigamatiserende. Som et nasjonalt forbund er det viktig at vi tar ansvar gjeldende ordbruk og begreper. Spesielt føler vi at ordet "urbant" er rettet mot generaliseringen av mørkhudede som har bidratt til å skape et klasseskille da det er blitt brukt for å beskrive musikken til svarte musikere på en mer kommersiell måte. På norsk står "urbant" for noe som har med byer å gjøre og bykultur, men i engelsk sammenheng har begrepet en rasisitisk tone hvor det har referert til at majoriteten som bor sentralt i store byer er afrikansk-amerikanere. 

Navneendringen har vært oppe til vedtaksak i Hovedstyret og vi kan gledelig dele at det ble vedtatt å endre navn til Seksjon for street styles. Street styles er et paraplybegrep hvor blant annet dansestilene hiphop, breaking, popping, locking, street dance og andre street styles faller innunder. 

Kontakt styret: streetstyles@dansing.no 

NYHETER

Publisert 23.september.2022

Samtykke til dopingkontroll for mindreårige

Samtykke til dopingkontroll for mindreårige
Publisert 06.september.2022

Team Norway Breaking inviterer til hiphop-jam på Aker Brygge!

Team Norway Breaking inviterer til hiphop-jam på Aker Brygge!
Publisert 05.august.2022

DANSET FORAN 30.000!

DANSET FORAN 30.000!