Logo-norges-danseforbund-hvit-2020
nif-logo-banner
language
menu

Høring lovendring: Oppnevning kontra valg av seksjonsledere

calendar2
Publisert 01.apr.2024
pen2
Endret 01.apr.2024
picfrom

Forbundet har mottatt innspill til lovendring gjeldene dagens praksis av oppnevning av seksjonsledere i hovedstyret. Nå ønsker ND klubbenes innspill til saken.

Norges Danseforbund sendte i mars ut et lovendringsforslag på høring. Lovendringsforslaget gjelder dagens praksis av oppnevning av seksjonsledere i hovedstyret. Svarfrist for høringssvaret er satt til 01. mai 2024. 

Norges Danseforbund har mottatt innspill til lovendring gjeldene dagens praksis av oppnevning av seksjonsledere i hovedstyret. Lovutvalget i Norges Danseforbund vurderer dagens organisasjonspraksis som problematisk, da styret selv oppnevner (for tiden) fem av sine egne medlemmer.

Lovutvalgets vurdering er at det ikke er sterke argumenter for at man må fortsette en praksis der alle seksjonsstyremedlemmene er oppnevnt av hovedstyret. Derfor har lovutvalget, i samråd med hovedstyret, lagt fram to lovendringsforslag der seksjonsleder og nestleder velges i løpet av tinghelgen, enten under forbundstinget (alternativ 1) eller under grenseksjoners medlemsmøtene i forkant av tinget (alternativ 2). Alternativene i sin helhet, blir presentert i høringsnotat her. 

Høringsnotatet tar også for seg justering av beskrivelsen av valg av ungdomsrepresentanten i hovedstyret. Denne lovendringen er hensyntatt i begge alternativene skissert over.  

Norges Danseforbund ønsker innspill fra medlemsklubber og lag på overnevnte lovendringsforslag. Klubbene bes ta stilling til om det er alternativ 1 eller 2 som best ivaretar en sunn organisasjonspraksis i forbundet.

Høringssvar sendes dans@danseforbundet.no. Merkes høringssvar innen 01. mai 2024. Et hvert høringssvar skal sendes på vegne av tilhørende klubbstyre.

Saken vil formelt bli behandlet under forbundstinget 09. juni 2024.

Eventuelle spørsmål rettes eirik@danseforbundet.no

NYHETER

Publisert 01.juli.2024

GOD SOMMER!

GOD SOMMER!
Publisert 28.juni.2024

Flere medaljer til Norge!

Flere medaljer til Norge!
Publisert 27.juni.2024

Medlemsvekst

Medlemsvekst