Flere paradansere!

calendar2
Publisert 25.aug.2023
pen2
Endret 11.sep.2023
Logo%20-%20Aker%2C%20VI%20og%20ND%20(573%20%C3%97%20480%C2%A0px)

Paradansen fortsetter å vokse i Norges Danseforbund

I løpet av det siste året har det vært en enorm økning av paradansere i Norges Danseforbund. En prosentvis økning på hele 42 % sammenlignet med fjoråret! Våre klubber gjør en viktig og verdifull jobb med sitt paratilbud. Ved å tilrettelegge aktiviteter, åpner det muligheter til at alle som ønsker å delta skal få gleden av å danse! Det bidrar til inkludering, mestring og følelse av tilhørrighet og felleskap! Paradansen skaper også en arena som bryter med barrierer og fører til forståelse for ulike funksjonsnedsettelser gjennom dansens språk. 

Para1

Norges Danseforbund X Aker Solutions og "Stiftelsen VI"

Vi har inngått et spennende smarbeid med Aker Solutions og "Stiftelsen VI", en ordning som gjør det mulig for våre medlemsklubber og tilby paradans uten at økonomi skal være en barriere. Målet er å forsterke ambisjone om: "'En idrett - like muligheter". Det skal bidra med å heve kompetansen rettet mot paradans. I samarbeid med Aker Solutions arrangerer Norges Danseforbundet "Dansekampen" 25. november på østlandet. 

Dansekampen 2023

Hva er Dansekampen?
Dansekampen er en dansekonkurranse som inkluderer stilene Street Styles, Preforming Arts og Sportsdans, og er for personer med kognitiv funksjonsnedsettelse.
Mer informasjon om reglement, sted og annet kommer fortløpende.

Følg med her for oppdateringer om Dansekampen!

para%20follo%2023
marius
PIC_8901

Ledsagermidler paradans

Vi minner våre medlemsklubber om muligheten for å søke ledesagermidler i paradans. Midlene skal benyttes til å lønne ledsagere og danseassistender i paradans i 2023.
Søk ledsagermidler for paradans her!

NYHETER

Publisert 31.mars.2022

ARRANGØR TIL DISCO 3 SØKES!

ARRANGØR TIL DISCO 3 SØKES!
Publisert 16.februar.2022

15 raske med Mari

15 raske med Mari
Publisert 09.februar.2022

15 raske med Jazzy

15 raske med Jazzy