Logo-norges-danseforbund-hvit-2020
nif-logo-banner
language
menu

Endring av Talent Team konseptet

calendar2
Publisert 30.nov.2018
pen2
Endret 25.jan.2021
talent-team

Sportsdanseseksjonen har høsten 2018 gjort en vurdering av landslagssammensetting, landslagsaktiviteter, TTN konseptet og breddeaktiviteter sett opp mot budsjettrammene til seksjonen.

Konklusjonen er at vi må være svært bevisste på økonomien i 2019. Landslagssammensetting, landslagskontrakt og aktivitetsnivå vil bli avklart og meddelt i løpet av Desember måned.


Talent team 2019

Når det gjelder TTN konseptet, ser seksjonen at flere klubber har «kopiert» konseptet og leverer tjenester på linje med TTN konseptet nasjonalt. Det arrangeres treningshelger i regi av klubber med god kvalitet, da med tanke på organisering og trenerkapasiteter. Fire samlinger i året har også vært en dyr fornøyelse, selv om bredde er inkludert siste år.


Seksjonen vurderer derfor en endring på konseptet:
  • 2 storsamlinger i året i regi av seksjon, der landslag, TTN og breddemiljøet blir ivaretatt. Dette vil ikke være klart før på nyåret.
  • 4-6 samlinger i regi av klubb, der seksjonen yter støtte til arrangørklubb.

Sportsdansseksjonen ønsker derfor å prøve ut en pilot hvor klubb og seksjon i samarbeid arrangerer treningsshelg/TTN samling.

Vi ønsker å prøve ut en modell hvor klubbenes treningsshelger kan bli en mer integrert del av seksjonens satssning fremover. Vi vil først prøve ut en pilot 18-20.januar 2019 og inviterer herved klubber til å søke.

Den enkelte klubb kan søke om støtte med inntil kr. 15 000.


Krav til søknaden;

  • det skal tilbys minst 4 dobbelttimer fellestrening mellom lørdag kl. 09 og søndag kl. 16
  • fellestreninger skal være gratis for tilreisende par/utøvere
  • tilreisende par/utøvere skal tilbys rimelig mat og overnatting

Søknadene skal inneholde;

  • hvilken treningsarena som benyttes
  • hvilke trenere som benyttes både til elite og bredde
  • alternativ trening (fysisk trening, mental trening)
  • sosial aktivitet

Mail sendes til sportsdans@dansing.no med kopi til eirik@danseforbundet.no.

Søknadsfrist 07.12.2018.

Tildeling av arrangement senest 14.12.2019.

Seksjonen ønsker en bedre og tettere dialog med klubbene på hvordan slike arrangementer kan gjennomføres på best mulig måte. Vi er av den oppfatning at gode par blir bedre av å trene sammen. Konkurranse på dette nivået løfter også den enkelte utøver, samt kvaliteten på samlingen. Vi imøteser derfor klubbenes kommentarer, tilbakemeldinger og ideer knyttet til forbedring av konseptet.


 

NYHETER

Publisert 19.juni.2024

Norgesmesterskapet i Sportsdans

Norgesmesterskapet i Sportsdans
Publisert 13.juni.2024

VINNERE - DANCE AWARDS 2024

VINNERE - DANCE AWARDS 2024
Publisert 12.juni.2024

Påmeldingen til årets felles Dommer- og Trenerseminar er åpen!

Påmeldingen til årets felles Dommer- og Trenerseminar er åpen!