Regional dommer (D1)

For å være dommer i Norges Danseforbund må du:

  • Være medlem av en klubb i Norges Danseforbund
  • Gjennomført dommerutdannelse inkl. prøvedømming
  • Signert «Bestemmelser og etiske retningslinjer for dommere i Norges Danseforbund».
  • Betalt dommerlisens for inneværende år
  • Deltatt på dommerseminar i sin gren minimum hvert 2.år