Regional dommer (D1)

Hovedmål for dommerutdanning i Norges Danseforbund er konkurranseavvikling som er basert på kunnskap, proffesjonell atferd og holdninger.

For å være dommer i Norges Danseforbund må du:

 • Være medlem av en klubb i Norges Danseforbund
 • Gjennomført dommerutdannelse inkl. prøvedømming
 • Betalt dommerlisens for inneværende år
 • Deltatt på dommerseminar i sin gren minimum hvert 2.år
 • Signert «Bestemmelser og etiske retningslinjer for dommere i Norges Danseforbund»

Nasjonal dommerlisens følger kalenderår, dvs. deltagere på dommerseminaret godkjennes fra 1/1 påfølgende år og i en to-årsperiode (24 måneder). Nyutdannede dommere får imidlertid sin lisens direkte etter dommerseminaret dersom utdannelse og prøvedømming er gjennomført og godkjent.

Du finner full informasjon om grenspesifikke krav for dommere og sammensetting av dommerpanel i Felles Dommerkriterier trykk her!

Norges Danseforbund ønsker høyt kvalifiserte dommere som utøver sin dommergjerning til beste for å fremme idretten og sikre utøverne rettferdig bedømming.

Felles rammeverk er utarbeidet som gjelder for alle grener.

Trykk her for å lese Rammeverket for Dommerutdanning

Dommerutdanningen i Norges Danseforbund består av tre nivåer. På hvert nivå ligger det en struktur for grunnutdanning og etterutdanning (EtU).

Norges Danseforbund vil gjennomføre og utvikle sin dommerstige opp til nivå 3. Deretter følges dette opp av de internasjonale forbundene som Norges Danseforbund er tilknyttet til.

Dommerstigen består av fire utdannelser:

 • Regional Dommer (D1)
 • Nasjonal Dommer (D2)
 • Nasjonal del av Internasjonal Dommer (D3)
 • Hoveddommer

Man kan velge om man ønsker å utdanne seg til regionaldommer (D1) eller nasjonaldommer (D2) eller begge deler.

For å ta D3, må man være nasjonal dommer. De fleste internasjonale forbund har egen utdannelse for å bli internasjonal dommer.

ND’s Dommerutdanning har følgende moduler:

Modul 1(M1) Fellesdeler (alle grener) m/eksamen

Modul 2(M2) Grenspesifikke deler/Regionalt m/eksamen

 • Standard/Latin
 • Freestyle, Disco og Performing Arts
 • Sportsdrill
 • Swing & Rock’n’Roll
 • Salsa
 • Urbane stiler
 • Line Dance

Modul 3 (M3) Grenspesifikke deler/Nasjonalt

Modul 4 (M4) Nasjonale krav om bedømming

Modul 5 (M5) Eksamen

 • Videobedømming
 • Skriftlig
 • Muntlig
 • Praktisk dansing (avhengig av gren)
 • Prøvedømming

Modul 6 (M6) Internasjonal dommeropplæring

Modul 7 (M7) Hoveddommer

Modul 8 (M8) Mentor

Modul 9 (M9) Kursholder

Modul 10 (M10) Eksaminator

Fylte 17 år ved kursstart.

Elitedanser og/eller gjennomført Trener 1 utdanning/tilsvarende relevant utdanning

OG/ELLER

Høyere relevant utdanning innen dans.

Dette må dokumenteres, og om man skal delta på utdanningen ut fra sine kvalifikasjoner som danser skal søknad sendes til ND’s Akademi (akademiet@dansing.no).

I spesielle tilfeller kan en aktiv konkurranse utøver søke dispensasjon om å starte med utdanningen før utøver har lagt opp som konkurranse danser. Søknaden må sendes til ND’s Akademi.

Det er ikke tillat å dømme konkurranser som aktiv konkurranse utøver.

Unntaket er utøvere i Professional Division (PD) som kan dømme alt annet en PD. Samt utøvere definert som Profesjonelle innen sine respektive grener. Disse kan ikke være dommere i samme konkurranse/ konkurranseserie for den aldersgruppen de selv konkurrerer i.