Styrer og komiteer


Her finner du en oversikt over Danseforbundets styrer og tekniske komiteer.
Styrereferatene finner du på denne siden!


Styrer og komiteer blir valgt og/eller oppnevnt under forbundstinget som avholdes annenhvert år.
Neste forbundsting avholdes i 2020.

Hovedstyret 2018 - 2020

Kontakt: Hovedstyret@danseforbundet.no

 • President: Anders Gogstad, Danseklubben Studio 1
 • 1. Visepresident: Michelle Lindøe Enger, Bislett Sportsdansere
 • 2. Visepresident: Anne Ragnhild Olstad, Step Up Danseklubb
 • Styremedlem: Trine Dehli Cleve, Lillestrøm Sportsdanseklubb
 • Styremedlem: Jo Inge Norum, Molde Swing og Rockeklubb
 • Ungdomsrepresentant: Tarjei Svalastog, NeRo Sportsdansere
 • Vara ungdomsrepresentant: Wanja Nerli, Narvik Danseklubb
 • Leder Sportsdans: Sigurd Ringvoll, Kristiansand Danseklubb
 • Leder Swing og Salsa: Sissel Myren, Molde Swing og Rockeklubb
 • Leder Freestyle/IDO-grener: Bettina Wichmann, Danseklubben Studio 1
 • Leder Urbane stiler: Åsmund Eggen, Oslo Urbane Idrettsforening
 • 1. Varamedlem: Monica Molvær, Ålesund Sportsdrill
 • 2. Varamedlem: Even Gulli, Danseklubben Studio 1
 • 3. Varamedlem: Ane Omdal Aune, Kristiansand DanseklubbSeksjonen for freestyle, performing arts og disco 2018 - 2020

Kontakt: fdjido@dansing.no

 • Leder: Bettina Wichmann, Danseklubben Studio 1
 • Nestleder: Heidi Jappée, Danseklubben 2Dance
 • Styremedlem: Espen Kristiansen, Unqiue Danseklubb
 • Styremedlem: Øyvind Gulli, Danseklubben Studio 1
 • Styremedlem: Emilie Bakken, Danseklubben 2Dance
 • 1. Varamedlem: Helge Mushom, Kristiansand Danseklubb
 • 2. Varamedlem: Ingunn Odland Aase, Bergen Freestyle Danseklubb
 • 3. Varamedlem: May Heléne Wold, Ess Røa Danseklubb


Seksjonen for swing og salsa 2018 - 2020

Kontakt: swingogsalsa@dansing.no

 • Leder: Sissel Myren, Molde Swing og Rockeklubb
 • Nestleder: Tom Skamo, Unique Danseklubb
 • Styremedlem: Trine Bekken, Jarlsberg Swingklubb
 • Styremedlem: Jan Åge Olsen-Bye, Lesja-Dovre Danseteam
 • Ungdomsrepresentant: Pål-Henrik Karlsen, Molde Swing og Rockeklubb
 • 1. Varamedlem: Sunniva Myrvang, Dans Fauske (Fratrådt)
 • 2. Varamedlem: Morten Strøm, Gjerdrum Swingklubb
 • 3. Varamedlem: Sara Borgnes; Danseklubben Salsakompaniet


Seksjonen for sportsdans og linedans 2018 - 2020

Kontakt: sportsdans@dansing.no

 • Leder: Sigurd Ringvoll, Kristiansand Danseklubb
 • Nestleder: Pieter Spilling, Romerike Danseklubb
 • Styremedlem: Alexandra Kakurina, NeRo Sportsdansere (fratrådt)
 • Styremedlem: Jan Einar Kiil, NeRo Sportsdansere
 • Styremedlem: Tanja Kleiven, Nord Jæren Sportsdansere
 • 1. Varamedlem: Ann Solveig Eriksen, Elvebyen Sportsdanseklubb
 • 2. Varamedlem: Pia Lundanes Löwe, NeRo Sportsdansere
 • 3. Varamedlem: Henry Molvær, Hill Sportsdansere
 • 4. Varamedlem: Tor Erik Sørensen, Elvebyen Sportsdansere


Linedance utvalg

Kontakt: linedance@dansing.no

 • Leder: Raymond Sarlemijn, Oslo Linedance klubb
 • Medlem: Anette Holtet, Wildhorse Danseklubb
 • Medlem: Arve Tonning, Bergen Vest Danseklubb
 • Medlem: Pieter Spilling, Romerike Danseklubb

Seksjon for urbane stiler 2018 - 2020

Kontakt: urban@dansing.no

 • Leder: Åsmund Eggen, Oslo Urbane Idrettsforening
 • Nestleder: Janne Krågå, Dansehuset Lillehammer
 • Styremedlem: Arve Tonning, Bergen Vest Danseklubb
 • Styremedlem: Jorunn Dyrkorn, Sula Danseklubb
 • Styremedlem: Wanja Nerli, Narvik Danseklubb
 • Vara ung.rep: Anne Hamre, Oslo Urbane Idrettsforening
 • 1. Varamedlem: Kate Abelsen, Oslo Urbane Idrettsforening
 • 2. Varamedlem: Reno Andersen, Oslo Urbane Idrettsforening
 • 3. Varamedlem: Anna Dorte Furu, NTNUI Dans
 • Faglig ansvarlig: Huyen Huynh, Oslo Urbane Idrettsforening


Teknisk komité for sportsdrill 2018 - 2020

Kontakt: sportsdrill@dansing.no

 • Leder: Stine Gjørtz, Askøy Turn og Sportdrillklubb
 • Styremedlem: Lisa MAri Sæther, Askøy Turn og Sportsdrillklubb
 • Styremedlem: Kristina Nøstdahl Haugsbø, Ålesund Sportsdrill
 • Styremedlem: Marthe Thorsø, TIF Viking
 • Styremedlem: Tia Caroline Aksnes, Fana IL (Fråtådt)


Akademiet 2018 - 2020

Kontakt: akademiet@dansing.no

 • Leder: Erling Langset, Sportsdans
 • Nestleder: Michelle Lindøe Enger, Hovedstyret
 • Medlem: Heidi Jappée, IDO/Performing Arts
 • Medlem: Nancy Gogstad, IDO/Freestyle
 • Medlem: Aina Nygård, Swing og Salsa
 • Medlem: Huyen Huynh, Urbane Stiler
 • Medlem: Sissel Myren, Swing og Salsa
 • Medlem: Raymond Sarljemijn, Linedance
 • Medlem: Anita Langset, Professional Divison (PD)
 • Medlem: Alexandra Kakurina, Administrasjon


Norges Danseforbunds Akademi (tidligere trener og dommerkomiteen) ble oppnevnt av hovedstyret for første gang tilbake i 2013. Komiteen består idag av følgende:

 1. En representant fra hovedstyret
 2. En representant fra administrasjonen
 3. En-tre representanter fra alle forbundets til en hver tid gjeldende seksjoner og utvalg.

Akademiet er ND's eneste organ for utdanning og tar hånd om alt angående trenerutdanning, dommerutdanning, eksamener, dispensasjoner, trener- og dommerseminar, hoveddommerutdanning samt etterutdanninger for å nevne noe. Akademiets medlemmer oppnevnes av hovedstyret hvert annet år. Medlemmene skal representere sin seksjon som de med best grenspesifikk utdanning, samt mest kjennskap til sine respektive grener utdanningsbehov.


Lovutvalget

Kontakt: lov@dansing.no

 • Leder: Tom Christian Axelsen, Freestyle/IDO
 • Nestleder: Kari Lis Eriksen, Sportsdans
 • Medlem: Marianne Tverå, Swing og Salsa
 • Varamedlem: Heidi Jappée, Freestyle/IDO
 • Varamedlem: Gunnar Albrigtsen, DRNN


Sanksjonsutvalget

Kontakt: sanksjon@dansing.no

 • Leder: Bjørn Ruud, NIF (fratrådt)
 • Leder: Kate Hege Nielsen, NIF
 • Medlem: Hans Olav Vikse, Sportsdans
 • Medlem: Halfdan Mellby, Sportsdans
 • Medlem: Hanne Grimstad, Freestyle/IDO
 • Varamedlem: Bård Bjerkås: Sportsdans
 • Varamedlem: Irma Kalamar: Freestyle/IDO


Ankeutvalget

Kontakt: Tonje@danseforbundet.no

 • Leder: Morten Engan, Sportsdans
 • Nestleder: Advokat fra Idrettens advokatkontor
 • Medlem: Nora Steinsland, Sportsdans
 • Varamedlem: Geir Andre Dalhus, Norges Rytterforbund


Kontrollkomiteen

Kontakt: ketilwikdahl@hotmail.com

 • Leder: Ketil Wikdahl, Sportsdans
 • Medlem: Lise Norheim, Sportsdans
 • Medlem: Trond Harr, Sportsdans
 • Varamedlem: Lars Gjølme, Swing
 • Varamedlem: Unni Weiseth, Sportsdans


Valgkomiteen

Kontakt: Kajsa.Ringvoll@accountor.no

 • Leder: Kajsa Ringvoll, Kristiansand Danseklubb
 • Medlem: Valter Jacobsen, Dans Fauske
 • Medlem: Lene Merete Hermansen, Danseklubben Studio 1
 • Varamedlem: Arve Tonning, Bergen Vest Danseklubb
 • Varamedlem: Hilde Skogholt, NeRo Sportsdansere