Styrer og komiteer

Her finner du en oversikt over Danseforbundets styrer og tekniske komiteer.

Styrer og komiteer blir valgt og/eller oppnevnt under forbundstinget som avholdes annenhvert år.
Neste forbundsting avholdes i 2022.

Hovedstyret 2020 - 2022

Kontakt styret: Hovedstyret@danseforbundet.no

 • President: Anders Gogstad, Danseklubben Studio 1
 • 1. Visepresident: Michelle Lindøe Enger, Bislett Sportsdansere
 • 2. Visepresident: Anne Ragnhild Olstad, Step Up Danseklubb
 • Styremedlem: Trine Dehli Cleve, Lillestrøm Sportsdanseklubb
 • Styremedlem: Even Gulli, Danseklubben Studio 1
 • Styremedlem - U.rep: Ninni K. Thorbjørnsen Guttorm, NeRo Sportsdansere
 • Vara U.rep: Embla S. Kristiansen Sørensen, Dans Fauske
 • 1. Varamedlem: Øystein Sæthre, Danseklubben 2Dance
 • 2. Varamedlem: Karianne Heimvik, Bergen Linedanceklubb
 • 3. Varamedlem: Sissel Myren, Molde Swing og Rockeklubb
 • Leder Sportsdans: Jan Tore Jacobsen, Lillestrøm Sportsdanseklubb
 • Leder Swing og Salsa: Trine Sjong Bekken, Jarlsberg Swingklubb
 • Leder Freestyle/IDO-grener: Bettina Wichmann, Danseklubben Studio 1
 • Leder Urbane stiler: Arve Tonning, Bergen Vest Danseklubb
 • Leder Sportsdrill: Kristina Nøstdahl Haugsbø, Ålesund Sportsdrill


Kontakt president:
E-post: anders.gogstad@obos.no
Telefon: +47 908 32 833

Seksjonen for freestyle, performing arts og disco 2020 - 2022
Kontakt styret: fdjido@dansing.no

 • Leder: Bettina Wichmann, Danseklubben Studio 1
 • Nestleder: Heidi Jappée, Danseklubben 2Dance
 • Styremedlem: Espen Kristiansen, Unqiue Danseklubb
 • Styremedlem: Bjørn Ivar Carlsen, Elite Dance Fredrikstad
 • Styremedlem - U.rep: Emilie Bakken, Danseklubben 2Dance
 • 1. Varamedlem: Ingunn Odland Aase, Bergen Freestyle Danseklubb
 • 2. Varamedlem: Øyvind Gulli, Danseklubben Studio 1


Kontakt styreleder:
E-post: bettina@danseklubbenstudio1.com
Telefon: +47 920 78 310


Seksjonen for swing og salsa 2020 - 2022
Kontakt styret: swingogsalsa@dansing.no

 • Leder: Trine Sjong Bekken, Jarlsberg Swingklubb
 • Nestleder: Thorbjørn Solvoll Urskog, NTNUI Dans
 • Styremedlem: Gunnar Albrigtsen, Steps-Sandnessjøen Danseklubb
 • Styremedlem - U.rep: Thomas Kildal Jacobsen, Dans Fauske
 • Styremedlem: Inger Lyngfoss, Molde Swing og Rockeklubb
 • 1. Varamedlem: Alice Sivertsen, Kirkenes Danseklubb


Kontakt styreleder:
E-post: trinesjongbekken@gmail.com
Telefon: +47 924 20 915


Fratrådt:

 • Stine Ingebjørg Fjeld, Oslo Danseklubb trakk seg fra sitt verv 05/11/2020

Seksjonen for sportsdans og linedans 2020 - 2022
Kontakt styret: sportsdans@dansing.no

 • Leder: Jan Tore Jacobsen, LSK Dans
 • Nestleder: Anita Langset, Romerike Danseklubb - Norwegian Dance
 • Styremedlem: Mette Midthun Walde, Nord-Jæren Sportsdanseklubb
 • Styremedlem: Hilde Kristiansen, Diamond Dance Sportsdanseklubb Romerike
 • Styremedlem - U.rep: Philip Kristen Holmboe, LSK Dans
 • 1. Varamedlem: Torkel Rønold Bråthen, LSK Dans
 • 2. Varamedlem: Janick Glud Løwe, NeRo Sportsdansere
 • Linedance: Karianne Heimvik, Bergen Vest Danseklubb

Kontakt styreleder:
E-post: Jan.T.Jacobsen@QualityLifestyleWorldwide.com
Telefon: +44 (0)7595 730071


Linedance utvalg 2020 - 2022
Kontakt: linedance@dansing.no

 • Leder: Karianne Heimvik, Bergen Linedanceklubb
 • Medlem: Line Tennås Vesterheim, Narvik Danseklubb


Seksjon for urbane stiler 2020 - 2022
Kontakt: urban@dansing.no

 • Leder: Arve Tonning, Bergen Vest Danseklubb
 • Nestleder: Jorunn Dyrkorn, Sula Danseklubb
 • Styremedlem: Vidar Larsen, Danseklubben Studio 1
 • Styremedlem: Kate Abelsen, Oslo Urbane Idrettsforening
 • Styremedlem/U.rep: Kristina Erika Nordmo, Oslo Urbane Idrettsforening
 • 1. Varamedlem: Yngvar Martin Halvorsen, Kristiansand Danseklubb

Kontakt styreleder:
E-post: arve.tonning@getmail.no
Telefon: +47 976 68 985


Teknisk komité for sportsdrill 2020 - 2022
Kontakt: sportsdrill@dansing.no

 • Leder: Kristina Nøstdahl Haugsbø, Ålesund Sportsdrill
 • Styremedlem: Frida Aksnes, Fana IL
 • Styremedlem: Oda Kristine Måkestad, Askøy Turn og Sportsdrillklubb
 • Styremedlem: Marie Nilsen Odinsen, Spjelkavik Drillklubb
 • Styremedlem: Martina Gran Arnone, Ålesund Sportsdrill
 • 1. Varamedlem: Tina Eines, Oslo Drillklubb
 • 2. Varamedlem: Anett Endresen Nedregaard, Nordstrand Drillklubb

Kontakt styreleder:
E-post: kristina.haugsbo@outlook.com
Telefon: +47 954 06 092

Ungdomsutvalget 2020 - 2022
Kontakt: ungdom@dansing.no

 • Leder: Ninni Kristine Thorbjørnsen Guttorm, NeRo Sportsdansere
 • Nestleder: Embla Sofie Kristiansen Sørensen, Dans Fauske
 • Medlem: Emilie Bakken, Danseklubben 2Dance
 • Medlem: Thomas Kildal Jacobsen, Dans Fauske
 • Medlem: Philip Kristen Holmboe, LSK Dans
 • Medlem: Kristina Erika Nordmo, OUI

Akademiet 2020 - 2022
Kontakt: akademiet@dansing.no

 • Leder: Erling Langset, Sportsdans
 • Nestleder: Trine S. Bekken, Swing og Salsa
 • Medlem: Michelle Lindøe Enger, Hovedstyret
 • Medlem: Heidi Jappée, IDO/Performing Arts
 • Medlem: Nancy Gogstad, IDO/Freestyle
 • Medlem: Aina Nygård, Swing og Salsa
 • Medlem: Oda Måkestad, Sportsdrill
 • Medlem: Yngvar Martin Halvorsen, Urbane dansestiler
 • Medlem: Karianne Heimvik, Linedance
 • Medlem: Anita Langset, Professional Divison (PD)
 • Medlem: Halvor Owren, Forbundskontoret
 • Medlem: Alexandra Kakurina, Forbundskontoret (permisjon)

Norges Danseforbunds Akademi (tidligere trener og dommerkomiteen) ble oppnevnt av hovedstyret for første gang tilbake i 2013. Komiteen består idag av følgende:

 1. En representant fra hovedstyret
 2. En representant fra administrasjonen
 3. En-tre representanter fra alle forbundets til en hver tid gjeldende seksjoner og utvalg.

Akademiet er ND's eneste organ for utdanning og tar hånd om alt angående trenerutdanning, dommerutdanning, eksamener, dispensasjoner, trener- og dommerseminar, hoveddommerutdanning samt etterutdanninger for å nevne noe. Akademiets medlemmer oppnevnes av hovedstyret hvert annet år. Medlemmene skal representere sin seksjon som de med best grenspesifikk utdanning, samt mest kjennskap til sine respektive grener utdanningsbehov.

Lovutvalget 2020 - 2022
Kontakt: lov@dansing.no

 • Leder: Tom Christian Axelsen, Freestyle/IDO
 • Nestleder: Kari Lis Eriksen, Sportsdans
 • Medlem: Gunnar Albrigtsen, DRNN
 • Varamedlem: Heidi Jappée, Freestyle/IDO
 • Varamedlem: Marianne Tverå, Swing

Sanksjonsutvalget 2020 - 2022
Kontakt: sanksjon@dansing.no

 • Leder: Halfdan Mellby, Sportsdans
 • Nestleder: Hanne Grimstad, Freestyle/IDO
 • Medlem: Kate Hege Nielsen, NIF
 • Medlem: Bård Bjerkås, Sportsdans
 • Varamedlem: Irma Kalamar: Freestyle/IDO


Ankeutvalget 2020 - 2022
Kontakt: Tonje@danseforbundet.no

 • Leder: Harald Bråten, Sportsdans
 • Nestleder: Advokat fra Idrettens advokatkontor
 • Medlem: Nora Steinsland, Sportsdans
 • Varamedlem: Kjetil Arktander, Freestyle/IDO

Kontrollutvalg 2020 - 2022
Kontakt: kontroll@dansing.no

 • Leder: Sigurd Ringvoll, Sportsdans
 • Medlem: Line Vesterheim, Swing
 • Medlem: Trond Harr, Sportsdans
 • Varamedlem: Ole Kristian Karlsen, Freestyle/IDO
 • Varamedlem: Unni Weiseth, Sportsdans

Valgkomiteen

Hovedstyret 2020 - 2022
Kontakt: Kajsa.Ringvoll@accountor.no

 • Leder: Kajsa Ringvoll, Kristiansand Danseklubb
 • Medlem: Lene Merete Hermansen, Danseklubben Studio 1
 • Medlem: Lars Gjølme, NTNUI
 • Vara: Hilde Skogholt, NeRo Sportsdansere


Freestyle / IDO 2020 - 2022
Kontakt: ida@victorydance.no

 • Leder: Ida Craig, Victory Dance
 • Medlem: Ina Linnerud, Danseklubben Studio 1
 • Medlem: Jonas Elofsen, Sarpsborg Evolution Danseklubb
 • Vara: Marie Therese Mach, Step Up Danseklubb


Sportsdans 2020 - 2022
Kontakt: thomas@dehlicleve.com

 • Leder: Thomas Dehli Cleve, LSK Dans
 • Medlem: Kari Lis Eriksen, Bergen Vest Danseklubb
 • Medlem: Andreas Trondal, Nidaros Danseklubb
 • Varamedlem: Pia Lundanes Løwe, NeRo Sportsdansere

Urbant 2020 - 2022
Kontakt: lena.simensen@tryg.no

 • Leder: Lena Simensen, Noise Molde Danseklubb
 • Medlem: Christian Smith Johnsen, OUI
 • Medlem: Anne Karin Sabaratnam, Bergen Vest Danseklubb
 • Varamedlem: Therese Brandal, Sula IL

Swing 2020 - 2022:
Kontakt: tomskamo@gmail.com

 • Leder: Tom Skamo, Unique Danseklubb
 • Medlem: Sissel Myren, Molde Swing og Rockeklubb
 • Medlem: Anne Ragnhild Olstad, Step Up Danseklubb
 • Vara: Tracey Michelle Helgesen, Målselv Swingklubb

Sportsdrill 2020 - 2022:
Kontakt: monica.molvaer@gmail.com

 • Leder: Monica Molvær, Ålesund Sportsdrill
 • Medlem: Lisa Mari Sæther, Askøy Turn og Sportsdrillklubb
 • Medlem: Linn Kvade Rannekleiv, Oslo Drillklubb
 • Vara: Camilla Skog, Ålesund Sportsdrill

Rapport- og skjemabank

Trener og dommer

Konkurransereglement

Lover for Norges Danseforbund

Arrangere konkurranse

Organisasjonshåndbok

Forbundsting

Referat Hovedstyret

Akademiet

Referat Urbant

Referat Freestyle Disco og PA

Referat Sportsdrill

Referat Sportsdans

Referat Linedance

Referat Swing og Salsa

Utdanning

Terminlister

Sportsdans dokumenter

Sportsdrill dokumenter

Freestyle/IDO dokumenter

Norges Danseforbund Region Nord

Norges Danseforbund Region Midt

Norges Danseforbund Region Øst

Norges Danseforbund Region Vest

Mesterskapsmedaljer

Antidoping

Andre dokumenter