Styrer og komiteer

Her finner du en oversikt over Danseforbundets styrer og tekniske komiteer.

Styrer og komiteer blir valgt og/eller oppnevnt under forbundstinget som avholdes annenhvert år.
Neste forbundsting avholdes i august 2020.

Hovedstyret 2018 - 2020

Kontakt: Hovedstyret@danseforbundet.no

 • President: Anders Gogstad, Danseklubben Studio 1
 • 1. Visepresident: Michelle Lindøe Enger, Bislett Sportsdansere
 • 2. Visepresident: Anne Ragnhild Olstad, Step Up Danseklubb
 • Styremedlem: Trine Dehli Cleve, Lillestrøm Sportsdanseklubb
 • Styremedlem: Jo Inge Norum, Molde Swing og Rockeklubb
 • Ungdomsrepresentant: Tarjei Svalastog, NeRo Sportsdansere
 • Vara ungdomsrepresentant: Wanja Nerli, Narvik Danseklubb
 • 1. Varamedlem: Monica Molvær, Ålesund Sportsdrill
 • 2. Varamedlem: Even Gulli, Danseklubben Studio 1
 • 3. Varamedlem: Ane Omdal Aune, Kristiansand Danseklubb
 • Leder Sportsdans: Sigurd Ringvoll, Kristiansand Danseklubb
 • Leder Swing og Salsa: Sissel Myren, Molde Swing og Rockeklubb
 • Leder Freestyle/IDO-grener: Bettina Wichmann, Danseklubben Studio 1
 • Leder Urbane stiler: Arve Tonning, Bergen Vest Danseklubb
Seksjonen for freestyle, performing arts og disco 2018 - 2020

Kontakt: fdjido@dansing.no

 • Leder: Bettina Wichmann, Danseklubben Studio 1
 • Nestleder: Heidi Jappée, Danseklubben 2Dance
 • Styremedlem: Espen Kristiansen, Unqiue Danseklubb
 • Styremedlem: Øyvind Gulli, Danseklubben Studio 1
 • Styremedlem: Emilie Bakken, Danseklubben 2Dance
 • 1. Varamedlem: Helge Mushom, Kristiansand Danseklubb
 • 2. Varamedlem: Ingunn Odland Aase, Bergen Freestyle Danseklubb
 • 3. Varamedlem: May Heléne Wold, Ess Røa Danseklubb


Seksjonen for swing og salsa 2018 - 2020

Kontakt: swingogsalsa@dansing.no

 • Leder: Sissel Myren, Molde Swing og Rockeklubb
 • Nestleder: Tom Skamo, Unique Danseklubb
 • Styremedlem: Trine Bekken, Jarlsberg Swingklubb
 • Styremedlem: Jan Åge Olsen-Bye, Lesja-Dovre Danseteam
 • Ungdomsrepresentant: Pål-Henrik Karlsen, Molde Swing og Rockeklubb
 • 1. Varamedlem: Sunniva Myrvang, Dans Fauske (Fratrådt)
 • 2. Varamedlem: Morten Strøm, Gjerdrum Swingklubb
 • 3. Varamedlem: Sara Borgnes; Danseklubben Salsakompaniet


Seksjonen for sportsdans og linedans 2018 - 2020

Kontakt: sportsdans@dansing.no

 • Leder: Sigurd Ringvoll, Kristiansand Danseklubb
 • Nestleder: Pieter Spilling, Romerike Danseklubb
 • Styremedlem: Jan Einar Kiil, NeRo Sportsdansere
 • Styremedlem: Tanja Kleiven, Nord Jæren Sportsdansere
 • 1. Varamedlem: Ann Solveig Eriksen, Elvebyen Sportsdanseklubb
 • 2. Varamedlem: Pia Lundanes Löwe, NeRo Sportsdansere
 • 3. Varamedlem: Henry Molvær, Hill Sportsdansere
 • 4. Varamedlem: Tor Erik Sørensen, Elvebyen Sportsdansere

Fratrådt styremedlem: Alexandra Kakurina, NeRo Sportsdansere

Linedance utvalg
(fom 15.06.2020)

Kontakt: linedance@dansing.no

 • Leder: Karianne Heimvik, Bergen Vest Danseklubb
 • Medlem: Raymond Sarlemijn, Oslo Linedance klubb
 • Medlem: Arve Tonning, Bergen Vest Danseklubb
 • Medlem: Line Tennås Vesterheim, Narvik Danseklubb
 • Medlem: Pieter Spilling, Romerike Danseklubb

Seksjon for urbane stiler 2020 - 2022

Kontakt: urban@dansing.no

 • Leder: Arve Tonning, Bergen Vest Danseklubb
 • Nestleder: Janne Krågå, Dansehuset Lillehammer
 • Styremedlem: Jorunn Dyrkorn, Sula Danseklubb
 • Styremedlem: Vidar Larsen, Danseklubben Studio 1
 • Styremedlem/U.rep: Kristina Erika Nordmo, OUI
 • 1. Varamedlem: Kate Abelsen, OUI


Teknisk komité for sportsdrill 2018 - 2020

Kontakt: sportsdrill@dansing.no

 • Leder: Stine Gjørtz, Askøy Turn og Sportdrillklubb
 • Styremedlem: Lisa Mari Sæther, Askøy Turn og Sportsdrillklubb
 • Styremedlem: Kristina Nøstdahl Haugsbø, Ålesund Sportsdrill
 • Styremedlem: Marthe Thorsø, TIF Viking


Fratrådt Styremedlem: Tia Caroline Aksnes, Fana IL


Ungdomsutvalget

Kontakt: ungdom@dansing.no

 • Leder: Tarjei Svalastog, NeRo Sportsdansere
 • Nestleder: Wanja Nerli, Narvik Danseklubb
 • Medlem: Emilie Bakken, Danseklubben 2Dance
 • Medlem: Mai Mentzoni, NeRo Sportsdansere
 • Medlem: Miriam Therese Olsen, Bodø Danseklubb
 • Medlem: Pål-Henrik Karlsen, Molde Swing & Rockeklubb
 • Medlem: Leonora Skorpen, Falken Danseklubb
 • Medlem: Ida Cecilia Juhasz, Holmlia Sportsklubb
 • Medlem: Nelli Gvalia, Kristiansand Danseklubb


Akademiet 2018 - 2020

Kontakt: akademiet@dansing.no

 • Leder: Erling Langset, Sportsdans
 • Nestleder: Michelle Lindøe Enger, Hovedstyret
 • Medlem: Heidi Jappée, IDO/Performing Arts
 • Medlem: Nancy Gogstad, IDO/Freestyle
 • Medlem: Aina Nygård, Swing og Salsa
 • Medlem: Huyen Huynh, Urbane Stiler
 • Medlem: Sissel Myren, Swing og Salsa
 • Medlem: Raymond Sarljemijn, Linedance
 • Medlem: Anita Langset, Professional Divison (PD)
 • Medlem: Alexandra Kakurina, Administrasjon


Norges Danseforbunds Akademi (tidligere trener og dommerkomiteen) ble oppnevnt av hovedstyret for første gang tilbake i 2013. Komiteen består idag av følgende:

 1. En representant fra hovedstyret
 2. En representant fra administrasjonen
 3. En-tre representanter fra alle forbundets til en hver tid gjeldende seksjoner og utvalg.

Akademiet er ND's eneste organ for utdanning og tar hånd om alt angående trenerutdanning, dommerutdanning, eksamener, dispensasjoner, trener- og dommerseminar, hoveddommerutdanning samt etterutdanninger for å nevne noe. Akademiets medlemmer oppnevnes av hovedstyret hvert annet år. Medlemmene skal representere sin seksjon som de med best grenspesifikk utdanning, samt mest kjennskap til sine respektive grener utdanningsbehov.


Lovutvalget

Kontakt: lov@dansing.no

 • Leder: Tom Christian Axelsen, Freestyle/IDO
 • Nestleder: Kari Lis Eriksen, Sportsdans
 • Medlem: Marianne Tverå, Swing og Salsa
 • Varamedlem: Heidi Jappée, Freestyle/IDO
 • Varamedlem: Gunnar Albrigtsen, DRNN


Sanksjonsutvalget

Kontakt: sanksjon@dansing.no

 • Leder: Bjørn Ruud, NIF (fratrådt)
 • Leder: Kate Hege Nielsen, NIF
 • Medlem: Hans Olav Vikse, Sportsdans
 • Medlem: Halfdan Mellby, Sportsdans
 • Medlem: Hanne Grimstad, Freestyle/IDO
 • Varamedlem: Bård Bjerkås: Sportsdans
 • Varamedlem: Irma Kalamar: Freestyle/IDO


Ankeutvalget

Kontakt: Tonje@danseforbundet.no

 • Leder: Morten Engan, Sportsdans
 • Nestleder: Advokat fra Idrettens advokatkontor
 • Medlem: Nora Steinsland, Sportsdans
 • Varamedlem: Geir Andre Dalhus, Norges Rytterforbund


Kontrollkomiteen

Kontakt: ketilwikdahl@hotmail.com

 • Leder: Ketil Wikdahl, Sportsdans
 • Medlem: Lise Norheim, Sportsdans
 • Medlem: Trond Harr, Sportsdans
 • Varamedlem: Lars Gjølme, Swing
 • Varamedlem: Unni Weiseth, Sportsdans


Valgkomiteen

Hovedstyret
Kontakt: Kajsa.Ringvoll@accountor.no

 • Leder: Kajsa Ringvoll, Kristiansand Danseklubb
 • Medlem: Valter Jacobsen, Dans Fauske
 • Medlem: Lene Merete Hermansen, Danseklubben Studio 1
 • Varamedlem: Hilde Skogholt, NeRo Sportsdansere

Fratrådt 01.01.2020: Varamedlem Arve Tonning, Bergen Vest Danseklubb


Freestyle / IDO
Kontakt: dans@danseforbundet.no

 • Medlem: Silje Stave, Move On
 • Medlem: Lars Gravdahl, Studio1 DK
 • Varamedlemmer: Ann Kristin Helleberg, Dansehuset Lillehammer


Sportsdans
Kontakt: fladbymonica@gmail.com

 • Leder: Monica Fladby, NeRo
 • Medlem: Kjetil Eltervaag, NJS
 • Medlem: Ketil Wikdal, Falken
 • Varamedlem: Bent Reno Hansen, LSK
 • Varamedlem: Kari Lis Eriksen, Hill

Urbant 2020-2022
Kontakt: lena.simensen@tryg.no

 • Leder: Lena Simensen, Noise Molde Danseklubb
 • Medlem: Christian Smith Johnsen, OUI
 • Medlem: Anne Karin Sabaratnam, Bergen Vest Danseklubb
 • Varamedlem: Therese Brandal, Sula IL

Swing:
Kontakt: valter@sbnett.no

 • Leder: Valter Jacobsen, Dans Fauske
 • Medlem: Tracey Michelle Helgesen, Målselv Swingklubb
 • Medlem: Gunnar Albrigtsen, Steps – Sandnessjøen Danseklubb

Fratrådt 30.04.2020: Medlem Anne Ragnhild Olstad, Step Up

Sportsdrill:
Kontakt: lisavictoriab@gmail.com

 • Medlem: Lisa Victoria Burrell, Raufoss Drill
 • Medlem: Elisabeth Frøyen Aasen, Ålesund SportsdrillRapport- og skjemabank

Trener og dommer

Konkurransereglement

Lover for Norges Danseforbund

Arrangere konkurranse

Organisasjonshåndbok

Referat Hovedstyret

Forbundsting

Akademiet

Referat Urbant

Referat Freestyle Disco og PA

Referat Sportsdrill

Referat Sportsdans

Referat Linedance

Referat Swing og Salsa

Utdanning

Terminlister

Sportsdans dokumenter

Sportsdrill dokumenter

Freestyle/IDO dokumenter

Norges Danseforbund Region Nord

Norges Danseforbund Region Midt

Norges Danseforbund Region Øst

Norges Danseforbund Region Vest

Mesterskapsmedaljer

Andre dokumenter