Paradans

Paradans er et begrep for dans som utøves parallelt og likeverdig med annen dans.

Begrepet paradans brukes om all dans for mennesker med en funksjonsnedsettelse.

Dans er en perfekt aktivitet for mennesker med en funksjonsnedsettelse. Det er sosialt, morsomt, utviklende og god trening.

Undersøkelser viser at vi trenger flere gode fritidstilbud for funksjonshemmede:

- 33 % av unge funksjonshemmede har dårlig helse, mens dette gjelder kun 5 % av de funksjonsfriske.

- 36 % av unge funksjonshemmede har ikke jevnlig sosial omgang. (SSB 2017)

Vi håper at mange av våre medlemsklubber tar oppfordringen med å skape danseglede for mennesker med en funksjonsnedsettelse.

Mer informasjon under bildet.

Utøver: Marius fra Danseklubben Studio 1
Utøver: Marius fra Danseklubben Studio 1

Her legges det ut aktuelle nyhetssaker, kurstilbud og innbydelser til paradans og paraidrett:

- 16 okt. Paraidretten i Akershus - samarbeid og utvikling. Gratis fagkveld som kan anbefales for alle klubber som har paradans. Les mer og meld deg på

- 16 okt. Inkluderende idrettsliv- konferansen i Bergen. Påmeldingsfrist 10. oktober. Les mer og meld deg på

- 18 okt. Mennesker med utviklingshemming- i bevegelse. Kurs på NIH for trenere m.fl. Påmeldingsfrist 10 okt. Les mer og meld deg på

Tilrettelegging er et virkemiddel for å få til et godt idrettstilbud- og miljø. Altså må utvikling av et bedre idrettstilbud- og miljø være hovedmålet. Gode idrettstilbud og –miljøer gjør oss ikke like, men likeverdige, og skal sikre samvær, bedre deltakelse, aksept, likestilling, likeverd og bedre tilhørighet i nærmiljøet.

Gode idrettsmiljø er miljøer som:
- Anerkjenner alle menneskers rett til idrettslig aktivitet
- Der menneskers ulike forutsetninger anerkjennes og aksepteres
- Der deltakelse ut fra egne premisser stimuleres
- Har forståelse for at tilrettelegging og tilpasning er nødvendig og naturlig i idretten

1. Forankre i styret at dere skal være en klubb for alle
Det er viktig at styret vedtar at alle skal være velkomne i klubben, på den måten er klubben forpliktet til å ta i mot alle som ønsker å være medlem. Eksempel på styrevedtak: Idrettslaget er åpent for alle uavhengig av kjønn, etnisk bakgrunn, livssyn, seksuell orientering og funksjonshemning.

2. Kontakt oss for råd, veiledning og støtte.
Vi kan hjelpe dere å komme i gang med dans for funksjonshemmede. Er det noe dere lurer på? Ikke nøl med å ta kontakt.
NIF har ansatte både sentralt og regionalt som jobber med paraidrett. De har mye kunnskap og erfaring så her kan man få god hjelp.
Kontaktinfo for ansatte i paraidretten

3. Søk paradansmidler. Norges Danseforbund støtter tiltak som går på dans for funksjonshemmede. Det skal ikke være en økonomisk belastning å starte opp dansetilbud for funksjonshemmede.


Idrett og fysisk aktivitet er viktig for alle. Det er ekstra viktig å inkludere de som har en funksjonshemning, da mange tror de ikke kan delta/mestre aktiviteter på lik linje som funksjonsfriske. Funksjonshemmede som driver med idrett peker på at de får et bedre og mer aktivt liv, mestrer arbeidslivet og har bedre motivasjon.

«Jeg har en mye mer hektisk og innholdsrik hverdag, som øker den generelle motivasjonen.»

«Jeg får en annen status blant venner, kommer inn i andre miljøer.»

«Jeg bruker min idrettskarriere til å påvirke andre funksjonshemmede til å komme ut og i aktivitet.»

«Jeg er blitt mer organisert og jobber bedre systematisk, og min fysikk er blitt bedre og jeg orker mer i arbeidslivet.»

(Sitater fra paraidrettsutøvere)

«Mange veier fører til rom» heter det. Det er også tilfelle når det gjelder organisering av tilbud til funksjonshemmede i idrettslaget. Skeptikere hevder at det ikke er mulig å organisere aktiviteter for funksjonshemmede sammen med andre fordi selve funksjonshemningen hindrer deltakelse. Da er det viktig å understreke at idrettstilbudet kan organiseres på mange forskjellige måter. Tilrettelegging er viktig for alle, slik at aktiviteten er tilpasset den enkeltes behov og forutsetninger. Idrettslag må i samarbeid med den enkelte finne fram til den mest hensiktsmessige modellen. Det er et viktig mål at funksjonshemmede som alle andre kan føle tilhørighet og nær tilknytning til idrettslaget sitt.

Eksempler på ulike måter å organisere på:

1. Individuell deltakelse
Funksjonshemmede deltar i en aktivitet som allerede eksisterer i klubben, og det legges ikke opp til spesielle tilpasninger.

2. Parallell felles aktivitet
Her legges det til rette for at en gruppe funksjonshemmede utøvere deltar med egen trener på et tilpasset nivå. Samtidig trener også andre utøvere på sitt nivå.

3. Atskilt aktivitet
Dette er en modell hvor funksjonshemmede utøvere har sitt eget tilbud innenfor egen gruppe i laget. Dette kan være aktuelt der en klubb har flere utøvere på noenlunde samme nivå. Selv om aktiviteten gjennomføres atskilt er det viktig å ha felles tilknytningspunkter, eksempelvis felles garderobe og at aktivitetene utøves på samme arena.

Anne Jensrud var en pioner innenfor rullestoldans i Norge. Anne og Frank Jensrud vant verdensmesterskapet i rullestoldans i 1998. For denne bragden mottok de HM Kongens Pokal av Norges Handicap Idrettsforbund.

Etter Anne sin dansekarriere fortsatte hun å jobbe for rullestoldansen som trener og dommer. Hun gjorde en strålende jobb med å jobbe for flere og bedre dansetilbud for funksjonshemmede som styremedlem i hovedstyret i over 11 år.

Anne Jensrud gikk bort 01.12.2013. Integreringsstipendet ble opprettet for å hedre den fantastiske innsatsen Anne gjorde for dans for funksjonshemmede. Integreringsstipendet er på kr. 20.000,- og finansieres av Lions Slemdal. Anne Jensruds integreringsstipend går til klubb/klubber som det siste året har utmerket seg med å ha trygg, inkluderende, morsom og utviklende danseaktivitet for funksjonshemmede utøvere.

Vinnere:

2013: Bergen Vest Danseklubb
Studio Dans Skedsmo

2014: Step up Danseklubb

2015: Bergen Vest Danseklubb

2016: Danseklubben Studio 1
Kongsvinger Danseklubb- Victory Dance

2017: Sula Danseklubb
Step up Danseklubb

2018: Bergen Vest Danseklubb

Vi oppfordrer alle våre medlemsklubber til å ha tilbud for funksjonshemmede medlemmer, og vi ønsker ikke at økonomi skal være en hindring. Derfor kan dere søke paradansmidler (tidligere integreringsmidler) til å dekke alle utgifter forbundet med dansekurs for funksjonshemmede.

Eksempler på utgifter det kan søkes om å få dekt:
- Lokaler
- Trenere
- Assistenter
- Markedsføring

Neste søknadsrunde er 01.08- 01.09, 2020.

Vi holder trenerkurs i tilrettelegging av paradans. Kurset settes opp med jevne mellomrom, og etter behov. Skriv gjerne en mail til oss hvis du/dere har ønske om å ta dette kurset.

Læringsmål:
- Bli trygg i rollen som trener for paradansere
- Skape et læringsmiljø der paradansere føler mestring og danseglede
- Kunne tilrettelegge dans og bevegelser til både rullestolbrukere og andre

Krav:
- Aldersgrense er året du fyller 16 år
- Fullført trenerutdanning, minimum aktivitetslederkurs i barnedans eller relevant erfaring med dans/idrett for funksjonshemmede

Omfang:
- 15 timer praktisk og teoretisk undervisning med kurslærer

Du kan kontakte meg om paradans