Forbundsting

Forbundstinget avholdes hvert andre år og er Norges Danseforbunds høyeste myndighet.
Her blir styrene for de neste 2 årene valgt samt lov- og regelendringsforslag behandlet. Sist forbundsting ble avholdt 30.08.2020

Forbundstinget avholdes 29.-30.august 2020 i forbindelse med det årlige trener- og dommerseminaret.
Sted: Quality Airport Hotel Gardermoen, Lokevegen 7, 2067 Jessheim.

Påmeldingsfristen har utløpt. Men her kan du se tidligere utsendte innkallinger:

- Medlemsklubber - påmeldingsfrist 8/7: Trykk her!
- Tillitsvalgte - påmeldingsfrist 3/7: Trykk her!


Fullstendig innkalling finner du her!

På grunn av dagens situasjon vil det være mulig å delta på tinget digitalt.

Dersom du ønsker å delta digitalt på vegne av din klubb, må du sende oss en påmelding med:

 • Fult navn
 • Klubbtilhørighet
 • E-postadresse
 • Skal du delta på forbundstinget søndag og/eller medlemsmøte for grenseksjon? Evt hvilket?

Følgende medlemsmøter vil også sendes digitalt:

 • Medlemsmøte for sportsdans og linedance
 • Medlemsmøte for freestyle og IDO-grener

Medlemsmøtet for swing og salsa vil denne gangen ikke bli avholdt digitalt.

Påmelding sendes til: dans@danseforbundet.no innen mandag 24.08.2020 - kl. 12:00

Dersom du skal være delegat behøver vi en bekreftelse fra din klubb om at du er har stemmerett påvegne av klubben.

Link til livestream / Teamsmøte(r) vil bli sendt til alle påmeldte etter svarfrist.

Tidsplan er som følger:

Fredag 28.aug. - Trener og dommerseminar

Lørdag 29. august 2020

 • 13:45-14:30 – Registrering medlemsmøter
 • 15:00-18:00 – Medlemsmøter (sportsdans, swing og salsa og freestyle IDO-grener)*
 • 18:00-19:00 - Felles samling - Forberedelser til Tinget
 • 19:30-23:00 – Velkomstdrikk med påfølgende middag

*Tidsplan for medlemsmøter lørdag 29.aug:

 • 15:00-16:30 – Freestyle & IDO-grener (Dirigent: Trond Søvik)
 • 15:00-15:30 – Swing og Salsa (Dirigent: Anders Gogstad)
 • 16:30-18:00 – Sportsdans og Linedance (Dirigent: Gunnar Albrigtsen)
  Seksjonen for urbane stiler har avholdt sitt medlemsmøte digitalt 11.06.2020

Søndag 30. august 2020

 • 08:30-09:30 – Registrering forbundsting
 • 10:00-13:00 - Forbundsting
 • 13:00-14:00 - Lunsj
 • 14:00-17:00 - Forbundsting forts.

Følg med på arrangementet her: Trykk her!

Vi har utarbeidet en tingguide!

Vi anbefaler alle som skal delta på ett særforbundsting om å gjøre seg kjent med denne først.
URL: Tingguide 2020

Frist for innsending av tingsaker er utløpt

Send inn tingsaker: Forbundsstyret foretrekker at forslag som ønskes behandlet på tinget blir sendt snarest og senest fire uker før tinget ref §14 (2) i NDs lov. Et hvert forslag må sendes inn ved å benytte vedlagte forslagsskjema. Alle lovendringsforslag må sendes i forslagsskjema for lovendring. Utfylt og signert forslagsskjema sendes til: dans@danseforbundet.no snarest og senest innen søndag 02.august 2020.

Hva er en ting-sak? Typiske saker er regnskap, budsjetter, valg av tillitsvalgte, lovendringer (revidering) etc. Saksforslag utover dette vurderes fortløpende om de er aktuell for tingbehandling eller ei. Dersom det er flere innkommende saksforslag med tilnærmet lik ordlyd (mening) vil NDs adminsitrasjonen kontakte saksholdere med oppfordring til å sammenslå forslagene.

Du kan kontakte meg om Forbundstinget