Forbundsting

Forbundstinget avholdes hvert andre år og er Norges Danseforbunds høyeste myndighet.

Her blir styrene for de neste 2 årene valgt samt lov- og regelendringsforslag behandlet.

Forbundstinget avholdes 29.-30.august 2020 og vil avholdes i forbindelse med det årlige trener- og dommerseminaret.
Sted: Quality Airport Hotel Gardermoen, Lokevegen 7, 2067 Jessheim.

INNKALLING: I henhold til Norges Danseforbunds lover § 14 (2) og § 25 (2) innkalles det herved til forbundsting 2020 og medlemsmøter (grenseksjoner) 2020, se vedlagt innkalling for mer informasjon.

Påmelding:

- Medlemsklubber - påmeldingsfrist 8/7: Trykk her!
- Tillitsvalgte - påmeldingsfrist 3/7: Trykk her!

Fullstendig innkalling finner du her!


Foreløpig tidsplan som følger:

Fredag 28.aug.
- Trener og dommerseminar

Lørdag 29. august 2020
13:45-14:30 – Registrering medlemsmøter
15:00-18:00 – Medlemsmøter (sportsdans, swing og salsa og freestyle IDO-grener)*
18:00-19:00 - Felles samling - Forberedelser til Tinget
19:30-23:00 – Velkomstdrikk med påfølgende middag

*Tidsplan for medlemsmøter lørdag 29.aug:
15:00-16:30 – Freestyle & IDO-grener (Dirigent: Trond Søvik)
15:00-15:30 – Swing og Salsa (Dirigent: Anders Gogstad)
16:30-18:00 – Sportsdans og Linedance (Dirigent: Gunnar Albrigtsen)
Seksjonen for urbane stiler har avholdt sitt medlemsmøte digitalt 11.06.2020

Søndag 30. august 2020
08:30-09:30 – Registrering forbundsting
10:00-13:00 - Forbundsting
13:00-14:00 - Lunsj
14:00-17:00 - Forbundsting forts.

Følg med på arrangementet her: Trykk her!

Send inn tingsaker:
Forbundsstyret foretrekker at forslag som ønskes behandlet på tinget blir sendt snarest og senest fire uker før tinget ref §14 (2) i NDs lov.
Et hvert forslag må sendes inn ved å benytte vedlagte forslagsskjema. Alle lovendringsforslag må sendes i forslagsskjema for lovendring. Utfylt og signert forslagsskjema sendes til: dans@danseforbundet.no snarest og senest innen søndag 02.august 2020.

Hva er en ting-sak?
Typiske saker er regnskap, budsjetter, valg av tillitsvalgte, lovendringer (revidering) etc. Saksforslag utover dette vurderes fortløpende om de er aktuell for tingbehandling eller ei. Dersom det er flere innkommende saksforslag med tilnærmet lik ordlyd (mening) vil NDs adminsitrasjonen kontakte saksholdere med oppfordring til å sammenslå forslagene.


Sist Forbundsting ble avholdt 16.-17. juni 2018 ved Thon Hotell Oslo Airport.

Vi har utarbeidet en tingguide!

Vi anbefaler alle som skal delta på ett særforbundsting om å gjøre seg kjent med denne først.
URL: Tingguide 2020

Du kan kontakte meg om Forbundstinget