Styrer og komiteer

Her finner du en oversikt over våre styrer og utvalg for perioden 2020 - 2022.
Styrer og komiteer blir valgt og/eller oppnevnt under forbundstinget som avholdes annenhvert år.
Neste forbundsting avholdes i 2022.
Hovedstyret
Seksjonen for freestyle, performing arts og disco
Seksjonen for swing og salsa
Seksjonen for sportsdans og linedance
Seksjonen for urbane stiler
Teknisk komité for sportsdrill
Ungdomsutvalget
Akademiet
Lovutvalget
Sanksjonsutvalget
Ankeutvalget
Kontrollutvalg
Valgkomiteer
nd%20side

Har du spørsmål?

Eirik jobber som organisasjonssjef og hjelper deg gjerne!

Eirik@danseforbundet.no
926 31 515