Styrer og komiteer

Her finner du en oversikt over våre styrer og utvalg for perioden 2020 - 2022.
Styrer og komiteer blir valgt og/eller oppnevnt under forbundstinget som avholdes annenhvert år.
Alle tillitsvalgte i Norges Danseforbund sine styrer og komiteer har gratis inngang på konkurranser arrangert i regi av forbundet eller en av ND`s medlemsklubber.
Neste forbundsting avholdes i 2022.
Hovedstyret
Seksjonen for freestyle, performing arts og disco
Seksjonen for swing og salsa
Seksjonen for sportsdans og linedance
Seksjonen for Street styles
Faggruppe - Breaking
Teknisk komité for sportsdrill
Ungdomsutvalget
Akademiet
Lovutvalget
Sanksjonsutvalget
Ankeutvalget
Kontrollutvalg
Valgkomiteer
aino%20web

Har du spørsmål?

Aino jobber som administrasjonskonsulent og hjelper deg gjerne!

Aino@danseforbundet.no
467 46 889