For klubbledere

Norges Danseforbund skal styrke og forbedre klubbdriften. Dette gjør vi igjennom gratis kurs og besøk i din klubb.

Oppstartsmøte

Alle klubber som blir medlem i Norges Danseforbund får tilbud om oppstartsmøte hvor man blir kjent med forbundet og mulighetene fremover.

Klubbesøk

Norges Danseforbund kommer på besøk for å kartlegge klubbens behov, gjerne under et av styrets allerede planlagte styremøter.

Kurs via idretskretsene

Våre klubber har også mulighet til å delta på, eller bestille kurs fra sin idrettskrets innenfor:

  • Økonomistyring og regnskap
  • Lover, regler og retningslinjer
  • Anlegg generelt
  • Idrettens rammebetingelser
  • Møteledelse
  • Klubbadmin
  • NIFs datasystemer

Du kan kontakte meg om klubbesøk og klubbdrift