Swing dans

Swing dans, eller swing, er en fellesbenevnelse for flere typer pardanser, som for eksempel Boogie Woogie, Rock'n'Roll og Folkeswing. Swing dans er en improvisasjonsdans som blir danset både som sosial dans og som konkurransedans. Norges Danseforbund arrangerer treninger, kurs og konkurranser i swing dans over hele landet. Internasjonalt er vi tilknyttet the World Rock'n'Roll Confederation (WRRC).

Finn din danseklubb

Jeg vil danse i

Start din danseklubb

Vi gir deg veiledning