Logo-norges-danseforbund-hvit-2020
nif-logo-banner
language
menu

ReIsESTØTTE OG STIPEND

Her finner du informasjon om hvordan du kan innhente reisestøtte og stipend dersom du har fått tildelt dette i forbindelse med internasjonale mesterskap. 

Refusjons- og honorarkrav sendes inn elektronisk via VISMA Expense.
VISMA Expense skal IKKE benyttes av selvstendig næringsdrivende. Disse sender egen faktura.
For å opprette bruker og få tilgang, send epost med:
Fullt navn
Full adresse
Personnummer
Bankkontonummer
E-postadresse
Merk emnefeltet med DANS til IRK: irk@idrettsforbundet.no
* Tilstrebes at det er deltakeren som registreres og ikke foreldre.

Det er viktig at riktig prosjektnummer oppgis.  Prosjektnummeret vil du få av oppdragsgiver/seksjon.
Informasjon må fylles ut korrekt, ved feil blir det sendt i retur. 

Krav for utfylling:
Det skal oppgis hvilke mesterskap og dato.
For å få kilometergodtgjørelse skal kjørerute være spesifisert.
For å få passasjertillegg skal navn på passasjer være påført.
Pass på at du velger riktig avdeling og prosjektnummer, som du vil få av oppdragsgiver/seksjon
Utbetaling skjer 10. og 25 hver måned

MERK: Reisestøtte må sendes inn senest 2 uker etter hjemkomst fra mesterskap. Dersom det kommer inn krav til reisestøtte etter fristen vil dette ikke bli godkjent eller utbetalt. 

SD7A6070

Har du spørsmål?

Rebekka jobber som administrasjonskonsulent og hjelper deg gjerne!

Rebekka@danseforbundet.no
+47 410 85 446