Dommerseminar

Norges Danseforbund arrangerer årlig et felles dommerseminar for samtlige dommere i forbundet. Seminaret arrangeres av Akademiet på tvers av ND’s grenseksjoner. Seminaret er felles for norske regionale dommere, nasjonale dommere og internasjonale dommere. For å få eller opprettholde en dommerlisens stilles det krav til deltagelse på dommerseminaret minimum hvert annet år.  
Hovedmål
Organisering
Kompetansekrav
Innløs dommerlisens her
Halvor%20Owren%20-%20NIH%202

Har du spørsmål?

Halvor jobber som utdaningsskonsulent og hjelper deg gjerne!

Halvor@danseforbundet.no
970 04 988