Dommerseminar

Norges Danseforbund arrangerer årlig et felles dommerseminar for samtlige dommere i forbundet. Seminaret arrangeres av Akademiet på tvers av ND’s grenseksjoner. Seminaret er felles for norske regionale dommere, nasjonale dommere og internasjonale dommere. For å få eller opprettholde en dommerlisens stilles det krav til deltagelse på dommerseminaret minimum hvert annet år.  
Hovedmål
Organisering
Kompetansekrav
Innløs dommerlisens her
AlexandraKakurina

Har du spørsmål?

Alexandra jobber som utdaningssansvarlig og hjelper deg gjerne!

Alexandra@danseforbundet.no
936 21 259