Stiftelsen Dam

Alle idrettens organisasjonsledd kan søke om midler via Norges idrettsforbund til Stiftelsen Dam til prosjekter rettet mot utsatte og sårbare grupper.
Det kan søkes om midler til prosjekter som fremmer fysisk og psykisk helse for utsatte grupper som:
  • Mennesker med funksjonsnedsettelse
  • Mennesker med innvandrerbakgrunn
  • Mennesker med lav betalingsevne
  • Mennesker med en fysisk eller psykisk sykdom
​Søknaden sendes til NIFs kontaktperson og skal avklares med idrettskrets eller Norges Danseforbund i forkant.

Søknadsfrist for prosjekter med oppstart januar er 15. august året før.
Søknadsfrist for prosjekter med oppstart juli er 15. februar samme år.
Du må bli godkjent som søker av NIF i god tid før dette.

Les mer om hvordan søke på midler fra Stiftelsen Dam her.

Eksempler på prosjekter:
  • Norges Danseforbunds Drømmefangerprosjekt