Seksjonen for Street styles

Street styles har to breddeprosjekter pågående som klubber kan søke midler til å gjennomføre.

1. Breaking til nye høyder:
Seksjonen for Street styles ser nå framover og ser stort potensiale til å øke medlemstallet. Vi ser at det er en stor interresse fra breakere utenfor Norges Danseforbund, etter at breaking ble annonsert som en OL gren i 2024.
Eksempler kan være; jam, battle, foredrag og andre sosiale tiltak i forbindelse med prosjektet. 

2. Workshop i ditt nærmiljø:
​Workshoppen må være åpen for alle og gratis (krav om medlemskap i klubb eller bli medlem, dette kan evt klubb dekke). Workshopholderen må minimum være på høyt nasjonalt/internasjonalt nivå og godkjent av seksjonen før søknad evt godkjennes. Seksjonen kan bistå med forslag til egnede workshop holdere om klubben har behov for det.

Innen en uke etter gjennomført  prosjekt må rapport og bilde/video av aktiviteten sendes til seksjonen - streetstyles@dansing.no