Seksjonen for Sportsdans

Seksjonen for Sportsdans har i 2023 fire ulike Hele Norger Danser Samba (HNDS)-breddeprosjekter. 

Ønsker din klubb å søke på et eller flere av HNDS-prosjektene? Fyll ut søknadsskjemaet under.

Søknadsfrist 29. august 2023.

Spørsmål kan sendes direkte til Hilde Kristiansen i Sportsdansseksjonen - sportsdans@dansing.no
PROSJEKT 1 - HELE NORGE DANSER SAMBA SFO (Dans i skolen):
PROSJEKT 2 - HELE NORGE DANSER SAMBA YOUTH (Dans i skolen):
PROSJEKT 3 - HELE NORGE DANSER SAMBA PARA (Dans på instutisjon eller i klubb):
PROSJEKT 4 - HELE NORGE DANSER SAMBA LIVET UT (Dans i klubb på dag- eller kveldstid):