Seksjonen for Sportsdans

Seksjonen for Sportsdans har i 2023 fire ulike Hele Norger Danser Samba (HNDS)-breddeprosjekter. 

Ønsker din klubb å søke på et eller flere av HNDS-prosjektene? Fyll ut søknadsskjemaet under.

Søknadsfrist 01.april 2023.

Det er mulig å søke på prosjekter som allerede er igangsatt etter 01.01.23

NB! Eventuelle prosjekter som faller utenfor de nevnte kan sendes seprarat til sportsdans@dansing.no

Spørsmål kan sendes direkte til Hilde Kristiansen i Sportsdansseksjonen - sportsdans@dansing.no
PROSJEKT 1 - HELE NORGE DANSER SAMBA SFO (Dans i skolen):
PROSJEKT 2 - HELE NORGE DANSER SAMBA YOUTH (Dans i skolen):
PROSJEKT 3 - HELE NORGE DANSER SAMBA PARA (Dans på instutisjon eller i klubb):
PROSJEKT 4 - HELE NORGE DANSER SAMBA LIVET UT (Dans i klubb på dag- eller kveldstid):