Paradansmidler

Vi oppfordrer alle våre medlemsklubber til å ha tilbud for funksjonshemmede medlemmer, og vi ønsker ikke at økonomi skal være en hindring. Derfor kan dere søke paradansmidler (tidligere integreringsmidler) til å dekke alle utgifter forbundet med dansekurs for funksjonshemmede.

Frist for å søke midler for 2022 er 1. februar.

OBS: I avhukningsboksene kan du huke av for flere alternativer. Man må krysse av på minimum en målgruppe og en aldersgruppe.

* Kan være kroniske sykdommer, psykiske lidelser eller smertetilstander som f.eks. sittehemning.