Paradansmidler

Vi oppfordrer alle våre medlemsklubber til å ha tilbud for funksjonshemmede medlemmer, og vi ønsker ikke at økonomi skal være en hindring. Derfor kan dere søke paradansmidler (tidligere integreringsmidler) til å dekke alle utgifter forbundet med dansekurs for funksjonshemmede.

Frist for å søke midler for 2021 er 30. april.

OBS: I avhukningsboksene kan du huke av for flere alternativer. Man må krysse av på minimum en målgruppe og en aldersgruppe.

* Kan være kroniske sykdommer, psykiske lidelser eller smertetilstander som f.eks. sittehemning.

Søknadsskjema (det er mulig å krysse av flere dansestiler)

Klubb

Kontaktperson

Epost

TelefonKort om bakgrunnen for tiltaket:

Fremdriftsplan for tiltaket:

Omtrent hvor mange nye medlemmer forventes prosjektet å rekruttere?

Hva er målet med prosjektet

Hvordan skal prosjektet gjennomføres?

Inntekter - tilskudd fra andre, egne midler, annet

Deltageravgift (kan være gratis)

Totale Inntekter


Utgifter - leie av lokale, markedsføring, honorarer, annet

Totale Utgifter

Kommentar til budsjett

Søknadssum

Konto for midlene

Hvor mange deltakere er det forventet å være med på tiltaket?

Hvor lenge varer tiltaket?

Har tiltaket noe kostnad for deltakeren?

Andre kommentarer som er relevante?
tuva

Har du spørsmål?

Tuva Rolstad Nilsen jobber som bredde- og rekrutteringskonsulent og hjelper deg gjerne!

Tuva@danseforbundet.no
468 21 655