Alle med midler

Med støtte fra BUFDIR sin støtteordning har Norges Danseforbund et eget skjema hvor klubb kan søke på vegne av medlemmer om midler til aktiviteter og turer der det er kjennskap til at økonomi er en barrière for å kunne delta for enkelte medlemmer.
Krav og målgruppe
Søknadsskjema ALLE MED - midler

Kontaktperson

Epost

Navn på klubb

Søkers rolle i klubben

Telefonnummer

Klubbens kontonummer

Bakgrunn for søknad
Hva søkes det midler til
Kort beskrivelse av videre oppfølging i klubb
Søknadssum
tuva

Har du spørsmål?

Tuva Rolstad Nilsen jobber som bredde- og rekrutteringskonsulent og hjelper deg gjerne!

Tuva@danseforbundet.no
468 21 655