Alle med midler

Med støtte fra BUFDIR sin støtteordning har Norges Danseforbund et eget skjema hvor klubb kan søke på vegne av medlemmer om midler til aktiviteter og turer der det er kjennskap til at økonomi er en barrière for å kunne delta for enkelte medlemmer.
Krav og målgruppe
Søknadsskjema ALLE MED - midler