Logo-norges-danseforbund-hvit-2020
nif-logo-banner
language
menu

Alle med midler

Medlemsklubber kan søke Norges Danseforbund om midler på vegne av medlemmer til aktiviteter og turer der det er kjennskap til at økonomi er en barrière for å kunne delta.

Vinduet for søknader er nå åpent selv om vi dessverre ikke har fått innvilget ALLE MED-midler fra Buf.Dir. i år. Det vil føre til at vi kanskje ikke klarer å innvilge alle søknader i 2024. 

Les nærmere om krav og målgruppe under før søknad innsendes.
Krav og målgruppe
Søknadsskjema ALLE MED - midler