Alle med midler

Med støtte fra Buf.Dir., kan klubb søke Norges Danseforbund om midler på vegne av medlemmer til aktiviteter og turer der det er kjennskap til at økonomi er en barrière for å kunne delta.

Vinduet for søknader er nå stengt og vi starter tildeling av nye Alle med midler f.o.m. mai 2022, med forbehold om at vi også i år får tildelt støtte fra Buf.Dir.
Krav og målgruppe