Alle med midler

Med støtte fra Buf.Dir., kan klubb søke Norges Danseforbund om midler på vegne av medlemmer til aktiviteter og turer der det er kjennskap til at økonomi er en barrière for å kunne delta.

Vinduet for søknader er nå åpent selv om vi dessverre ikke har fått innvilget ALLE MED-midler fra Buf.Dir. i år. Det vil føre til at vi kanskje ikke klarer å innvilge alle søknader i 2023. 
Krav og målgruppe
Søknadsskjema ALLE MED - midler