Logo-norges-danseforbund-hvit-2020
nif-logo-banner
language
menu

Søk midler

Frivillige organisasjoner kan søke midler til ulike prosjekter. Under er en oversikt med korte beskrivelser av noen av stedene man kan henvende seg for å få støtte til tiltak i klubb.

Søk bredde- og rekrutteringsmidler til din klubb

Alle medlemsklubber er hjertelig velkomne til å søke midler til sine prosjekter

Søk bredde- og rekrutteringsmidler til din klubb

Alle medlemsklubber er hjertelig velkomne til å søke midler til sine prosjekter

Alle med midler

Med støtte fra BUFDIR kan du som klubb søke støtte på vegne av medlemmer om midler til aktiviteter og turer her

Alle med midler

Med støtte fra BUFDIR kan du som klubb søke støtte på vegne av medlemmer om midler til aktiviteter og turer her

Paradansmidler

Vi oppfordrer alle våre medlemsklubber til å ha tilbud for funksjonshemmede medlemmer, og vi ønsker ikke at økonomi skal være en hindring.

Paradansmidler

Vi oppfordrer alle våre medlemsklubber til å ha tilbud for funksjonshemmede medlemmer, og vi ønsker ikke at økonomi skal være en hindring.

Flere tilskuddsordninger

Her finner du mer informasjon om flere av idrettens tilskuddsordninger og hvor du skal henvende deg for å søke midler.

Flere tilskuddsordninger

Her finner du mer informasjon om flere av idrettens tilskuddsordninger og hvor du skal henvende deg for å søke midler.

Stiftelsen Dam

Alle idrettens organisasjonsledd kan søke om midler via Norges idrettsforbund til Stiftelsen Dam til prosjekter rettet mot utsatte og sårbare grupper.

Stiftelsen Dam

Alle idrettens organisasjonsledd kan søke om midler via Norges idrettsforbund til Stiftelsen Dam til prosjekter rettet mot utsatte og sårbare grupper.

Ledsagermidler Paradans

Her kan medlemsklubber søke på øremerkde midler till å lønne ledsagere og danseassistenter i paradans

Ledsagermidler Paradans

Her kan medlemsklubber søke på øremerkde midler till å lønne ledsagere og danseassistenter i paradans
SD7A6073

Har du spørsmål?

Halvor jobber som organisasjonsansvarlig og hjelper deg gjerne!

Halvor@danseforbundet.no
+47 970 04 988