Forsikring og skade

22. oktober 2020

På denne siden finner du Norges Danseforbunds forsikringsordning for alle som har betalt lisens i inneværende år. Forsikringen sikrer at alle utøvere, frivillige, trenere og dommere blir godt ivaretatt dersom uhellet er ute.

Viktig informasjon vedrørende forsikring per 1.april pga covid-19:

Lisensforsikringen dekker normalt kun organisert aktivitet men;

Nå står vi imidlertid midt oppe i en situasjon hvor all organisert aktivitet er stoppet. Det er imidlertid viktig at utøvere fortsetter å trene. Idrettens Helsesenter er blitt enige med Gjensidige om at lisensforsikringen nå utvides slik at den også dekker egentrening så lenge dagens situasjon vedvarer.

Dette betyr at all strukturert egentrening som løpetrening, styrketrening og annen trening som er spesifikk aktivitet relatert til din idrett vil inntil videre være dekket av lisensforsikringen.


Telefon: 987 02 033
Åpningstider: 09.00-21.00 (365 dager i året)

For mer informasjon og kjøp av lisens, se her: https://medlem.deltager.no/dansing/lisens_2020#init

Obs: Innløst lisens/forsikring vil kun være gyldig for skader/uhell som oppstår i etterkant av betalt lisens. Skader/uhell oppstått før lisensen er innløst dekkes ikke.