Integreringsmidler

04. februar 2019

Norges Danseforbund har som mål at dans skal være for alle, og vi ønsker ikke at økonomi skal være en hindring.

Norges Danseforbund har som mål at dans skal være for alle uansett alder, kjønn, trosretning, funksjonshemming og nivå.

Vi oppfordrer alle våre medlemsklubber til å ha tilbud for funksjonshemmede medlemmer, og vi ønsker ikke at økonomi skal være en hindring. Derfor kan dere søke integreringsmidler til å dekke alle utgifter forbundet med dansekurs for funksjonshemmede.

Dans er en perfekt aktivitet for alle mennesker med en funksjonsnedsettelse. Det er sosialt, morsomt, utviklende og god trening. Undersøkelser viser at funksjonshemmedes behov for gode fritidstilbud er stort:
- 33 % av unge funksjonshemmede har dårlig helse, mens dette gjelder kun 5 % av de funksjonsfriske.
- 36 % av unge funksjonshemmede har ikke jevnlig sosial omgang.
(SSB 2017)

Vi håper derfor mange av våre medlemsklubber tar oppfordringen å skaper et tilbud til denne målgruppen.