Deltager.no

14. desember 2018

Fra 01.01.2018 fikk danseforbundet nye rutiner for påmeldinger gjeldende for alle arrangører av konkurranser i ND. Det elektroniske påmeldingssystemet (deltager.no) kommuniserer med forbundets nettsider og terminlister.

Her finner du informasjon tilknyttet denne løsningen.

Priser:

- Deltageravgift: kr. 4,- eksl. mva.

- Transaksjonsavgift: 2,5>#/p###

- SMS: 0,80,- per SMS (maks 160 tegn per SMS)

Priseksempel: Hvis det koster kr. 100,- å melde seg på et arrangement, vil Deltager.no utbetale kr. 92,50,-. Deltager.no utbetaler hver uke, til kontonummeret som klubben har spesifisert.

Prisene gjelder for arrangement og medlemskontingent.

Avtalen Norges Danseforbund har inngått med Deltager, gir svært konkurransedyktige priser, og for de klubbene som allerede bruker Deltager.no til å håndtere arrangementer vil det være en betydelig kostnadsbesparing.

Klubben kan logge seg inn for å sette opp arrangementer her:
https://medlem.deltager.no/dansing

Brukernavn og passord:
Alle arrangørklubber har fått tilsendt all nødvendig innloggingsinformasjon. Om dere behøver bistand til innlogging ta kontakt - silje@danseforbundet.no

Som arrangørklubb må du sjekke at konkurransen ligger inne på klubbens profil og at informasjonen er riktig. Arrangørklubb har til enhver tid tilgang til å redigere og oppdatere arrangementet med siste informasjon.

Dersom dere skal arrangere en konkurranse og du ikke kan finne konkurransen inne på din profil på deltaker.no, må du ta kontakt med ND.

Alle arrangement blir publisert på NDs terminliste så snart de er godkjent av administrasjonen.

Som beskrevet under priser er dette et samarbeid mellom Norges Danseforbund og Deltager.no som skal gi alle våre medlemsklubber gunstige priser på arrangement- og medlemssystem.
Det er ingen kostnad knyttet det å opprette bruker for klubben i denne plattformen, dette forekommer først når dere tar løsningen i bruk.

Deltager kan både tilby en arrangementsløsing, og en medlems løsning som snakker med klubbadmin.

For mer informasjon om selve oppsettet henviser vi til brukermanualen for systemene som du finner under:

Arrangementsystem - Her
Medlemssystem - Her