ALLE MED - midler 2021

04. februar 2021

Norges Danseforbund brenner for at dans skal være for alle, uansett økonomisk, sosial og kulturell bakgrunn. ALLE MED - midler er holdt av for å kunne senke økonomi som barriere for medlemmer av forbundet.

Krav til søkere:

Alle Med gjelder for alle klubber i Norges Danseforbund.

Det er ledere og trenere i klubbene som kjenner medlemmenes situasjon best og kan vurdere hvilke medlemmer som trenger økonomisk bistand. Medlemmene det søkes støtte for skal ikke navngis i søknaden.

Søknad skal gå fra styrets leder eller trener i klubben, og skal inneholde en kort beskrivelse av årsak til søknad, videre oppfølgning i klubb og søknadssum.

Det kreves at utgiftene det gis støtte til kan dokumenteres.

Støtten skal:

 • Komme danserne til gode.
 • Først og fremst stimulere til aktivitet på klubbnivå.
 • Muliggjøre deltakelse på kurs, konkurranser eller andre arrangementer for dansere som har økonomiske utfordringer.
 • Bidra til å fjerne økonomiske barrierer for deltakelse i den organiserte dansesporten.
 • Være et positivt bidrag til å oppnå visjonen om en inkluderende danseidrett.

Det gis støtte for å kunne:

 • Delta i konkurranser
 • Dekke treningsavgift
 • Reise(r) i forbindelse med konkurranser
 • Diett/mat i forbindelse med reiser
 • Utstyr til trening herunder sko

VIKTIG:

 1. Veiledende støtte er opptil 2500kr per person det kommer til gode.
 2. Barn og unge vil bli prioritert.
 3. Det kan søkes om ALLE MED - midler hele året og søknadene har en behandlingstid på 14 dager.


Utbetaling av midler kan forventes innen 30 dager etter godkjent søknad.

Søknadsskjema ALLE MED - midler