Antidoping

Norges Danseforbund er et sertifisert rent forbund og har et tett samarbeid med Antidoping Norge.

Norges Danseforbunds beredskapsplan for antidoping
Norges Danseforbunds handlingsplan for antidoping
Stiftelsen Antidoping Norge ble etablert i 2003, og har som oppgave å verne om de rene idrettsutøverne og bidra til et dopingfritt samfunn.

Antidoping Norge har en ambisjon om å være en drivkraft i det forebyggende anti- dopingarbeidet, men er avhengig av at idretten selv prioriterer å sette fokus på antidoping. De senere årene har flere organisasjonsledd i idretten forankret doping og verdiarbeid som del av sine planverk, også her i Norges Danseforbund.

Norges idrettsforbund har laget en egen tiltaksplan mot doping som legger føringer for hvordan antidopingarbeidet skal prioriteres i norsk idrett.

Antidoping Norge ønsker å tilby attraktive og målrettede programmer som enkelt kan tas i bruk. Med Rent Særforbund, Rent Idrettslag og Ren Utøver finnes det tilbud som er skreddersydd for ulike målgrupper i idretten. Det finnes også tilbud om egne seminarer for medisinsk støttepersonell og har et velskolert foredragskorps som detter hele landet. Både foredrag og standardaktivitet inn mot idretten er uten kostnader.

Link: https://www.antidoping.no/
Hvem må gjennomføre «Ren Utøver»?
Hvem er underlagt dopingreglementet?
Hvem må gjennomføre «Rent Idrettslag»?
Legemiddelsøk